Nowa w Chrustach

Blisko milion złotych kosztował remont drogi w miejscowości Chrusty w gm. Lisków w pow. kaliskim. Część pieniędzy na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscowości gmina pozyskała z zewnątrz.

W ramach zadania wykonano dwie warstwy asfaltu, poszerzono jezdnię, powstało nowe oznakowanie pionowe oraz wyniesione przejście dla pieszych.

na fot.: droga w Chrustach została m.in. poszerzona

Prace zostały wykonane na odcinku 775 metrów - od drogi powiatowej do centrum wsi. Gmina Lisków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 492 461,38 zł. Pozostałe pieniądze to wkład własny samorządu.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).