Łap deszczówkę

Od 1 lutego kaliszanie mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu zbiorników na gromadzenie wód opadowych i roztopowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta dotacja będzie przysługiwała tylko raz dla każdego budynku. A więcej na ten temat powiedziała radiuCENTRUM Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa kaliskiego magistratu.

"Z dotacji tej mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Wysokość wsparcia Miasta wynosi od 500 zł do 2000 zł, w zależności od wielkości i rodzaju zbiornika. Zatrzymywanie i zagospodarowanie deszczówki stanowi dobry sposób na zapobieganie suszy, a zarazem na odciążenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. To także sposób na oszczędność wody pitnej".

Dotacja będzie udzielana na pokrycie do 100% kosztów zakupu zbiornika. Wnioski można składać do końca marca w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w ratuszu, w pokoju 32 lub wysyłając pod adres Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 62 76 54 410.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).