Gwiazda zostaje

Jest odpowiedź Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie usunięcia symboli komunistycznych i państwa ZSRR na cmentarzu wojennym żołnierzy radzieckich w Kaliszu. Jak czytamy "Regulacja dotycząca dekomunizacji przestrzeni publicznej nie ma zastosowania wobec pomników znajdujących się na terenie cmentarzy".

"Wszelkie modyfikacje wymagają konsultacji ze stroną rosyjską, zgodnie z ustawą o muzeach, a także umową pomiędzy rządem RP a rządem Federacji Rosyjskiej zawartą w 1994 r. Obecnie ze względu na toczącą się wojnę takie ustalenia czy konsultacje są niewskazane. Z tego też powodu Miasto Kalisz nie zamierza w tym momencie przystępować do działań związanych z usunięciem symboli komunistycznych z cmentarza w Kaliszu"

- poinformowała radioCENTRUM Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa kaliskiego Urzędu Miasta. Przypomnijmy, że w marcu, po agresji Rosji na Ukrainę na cmentarzu stanęły tabliczki z napisem "Do rozbiórki". Ta nietypowa "instalacja" pojawiła się za sprawą kaliskich środowisk prawicowych, miała ona skłonić władze miasta i samych kaliszan do dyskusji, nawet nie na temat przenosin samego cmentarza, ale właśnie likwidacji kontrowersyjnych symboli.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).