Gaudeamus w akademii

Ponad 3100 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczęło nowy rok akademicki w Akademii Kaliskiej. 4 października w auli uczelni zabrzmiało uroczyste "Gaudeamus" i w obecności senatu Akademii Kaliskiej odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. W tym roku w poczet studentów przyjęto 1380 nowych uczniów i słuchaczy.

Jak podkreślił radiuCENTRUM prof. Andrzej Wojtyła, rektor uczelni na niektórych kierunkach rekrutacja została przedłużona i jeszcze trwa, co związane jest z panującą pandemią.

"Aktualnie kształcimy na 21 kierunkach studiów I stopnia i 10 kierunkach studiów magisterskich. W sumie kształcenie odbywa się w zakresie 31 specjalności. Mamy też prawo do doktoryzowania w dwóch dyscyplinach - nauki o zdrowiu i nauki o bezpieczeństwie. Prowadzimy również studia podyplomowe. W tym roku akademickim z tego rodzaju studiów skorzysta ponad 400 słuchaczy na 22 kierunkach studiów podyplomowych".

na fot:. prof. Andrzej Wojtyła / rektor Akademii Kaliskiej

Inauguracyjny wykład wygłosił gen. Andrzej Trybusz, profesor Akademii Kaliskiej, a temat dotyczył faktów i mitów związanych z pandemią koronawirusa.Obecnie w ramach Akademii Kaliskiej funkcjonują cztery wydziały: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Politechniczny, oraz Wydział Medyczno-Społeczno- Techniczny we Wrześni. Kadra naukowo dydaktyczna w sumie liczy 294 pracowników.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).