Edukują w Kaliszu

Kaliska straż miejska wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu prowadzą działania prewencyjne, które mają mieć wpływ na zmniejszenie silnego zadymienia niektórych części miasta, a co za tym idzie zredukowanie uciążliwego smogu. W ramach działań prowadzone są doraźnie spotkania z mieszkańcami zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez rady osiedli i przez sołectwa.

"Te działania mają postać spotkań edukacyjnych. Podczas prelekcji informujemy mieszkańców jak właściwie rozpalać w piecach i jak właściwie się z nimi obchodzić. Informujemy również o tym, jak wyglądają nasze kontrole. Zgłoszenia, które trafiają do Straży Miejskiej Kalisza dotyczące palenia odpadami, czasem bywają niepotwierdzone, a silne zadymienie jest wynikiem albo niewłaściwego rozpalania w piecach bądź niewłaściwej, lub nieodpowiednio konserwowanej instalacji grzewczej" - powiedziała radiuCENTRUM insp. Agata Dybioch - rzecznik kaliskiej straży miejskiej.

Łącznie straż miejska odnotowała już kilkaset zgłoszeń dotyczących palenia odpadami. Podczas spotkań obecni na nich funkcjonariusze PSP omawiają zagrożenia, jakie niesie za sobą spalanie odpadów w piecach przydomowych, przypominają o obowiązkowej corocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz minimalnej częstotliwości usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.

Jednocześnie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" omawiają zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Rekomendują także instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).