Cyfrowo w szkołach

W piątek (16 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu oficjalnie rozpoczęła się współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z konsorcjum firm, które wygrało przetarg na "Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu 'Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020'".

Tym samym dla uczniów i nauczycieli wielkopolskich szkół, które zgłosiły udział w projekcie, perspektywa swobodnego surfowania – w celach edukacyjnych – po wirtualnym świecie staje się faktem.

Na piątkowej konferencji prasowej Marzena Wodzińska, członek zarządu województwa wielkopolskiego, wręczyła Januszowi Kosińskiemu, prezesowi spółki Inea S.A., umowę umożliwiającą techniczną realizację Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej, jedynej takiej w Polsce.

Ze strony Samorządu Województwa Wielopolskiego nad realizacją projektu czuwa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a konsorcjum firm tworzą, oprócz Inei S.A. (Poznań) - lidera konsorcjum, Integrated Solutions Sp. z o.o. z Warszawy i Fundacja eSzkoła z Poznania. Koszt całego projektu to prawie 106 000 000 złotych, z czego 90 000 000 pochodzi z WRPO 2014-2020, a wartość umowy z konsorcjum opiewa na blisko 45 900 000 złotych.

"Projekt jest przedsięwzięciem innowacyjnym, zmierzającym do rozwoju systemu kształcenia poprzez dostarczenie szkołom nowoczesnych narzędzi oraz wdrożenie nowatorskich metod dydaktycznych wykraczających ponad ogólnopolskie standardy kształcenia. Informatyka ma być od tej pory obecna na każdej lekcji w taki sposób, by ułatwiać uczniom przyswajanie treści edukacyjnych, ale także, by ułatwiać żmudną pracę nauczyciela i pomóc mu w czynnościach, które do tej pory zajmowały czas przeznaczony na przygotowanie kolejnych zajęć, czy też relaks po pracy" – powiedziała Marzena Wodzińska, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

"Wielkopolska jest w uprzywilejowanej pozycji, gdyż mamy najdłuższą internetową sieć szerokopasmową w Polsce, której łącza dotrą w 2018 r. do każdej wielkopolskiej szkoły. Wykorzystując te możliwości, zbudujemy Wielkopolską Sieć Edukacyjną, tym samym zapewnimy bezpieczny internet, niosący treści dostosowane do poziomu nauczania poszczególnych grup wiekowych" – dodał Piotr Waśko, dyrektor projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020".

Projekt obejmie swym zasięgiem – na początek - ponad 11000 uczniów i 5000 nauczycieli z 600 szkół z całej Wielkopolski. Chodzi w nim głównie o to, aby możliwie szybko i możliwie wielu wielkopolskich nauczycieli i uczniów zdobyło wysokie kompetencje cyfrowe. Ale nie tylko: skorzysta przy tym cała społeczność szkolna, rodzice i środowisko, w którym funkcjonuje szkoła. Będzie to możliwe właśnie dzięki stworzeniu sieci edukacyjnej, która powstanie na bazie wojewódzkiej infrastruktury teletechnicznej i szerokopasmowego internetu oraz wybudowaniu sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych. Jednak tylko tych, które należą do samorządów powiatowych i gminnych.

Janusz Kosiński, prezes Inea S.A. podkreślił, że szkoły są dla nich bardzo ważnymi partnerami i dlatego są dumni, że będą mieć wkład w rozwój cyfryzacji polskiego szkolnictwa. Tym bardziej, że ważna jest dla nich walka z wykluczeniem cyfrowym, dotykającym wciąż wielu Polaków.

Zastosowanie narzędzi informatycznych w procesie kształcenia może więc być swoistą rewolucją w niektórych szkołach. Zbudowanie aplikacji cyfrowych oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w narzędzia dydaktyczne, takie jak laptopy, tablety i inne, umożliwi kontynuację zajęć lekcyjnych w szkołach, z wykorzystaniem TIK, także po zakończeniu projektu.

W ramach projektu nauczyciele i uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistycznych. Będą zgłębiać zagadnienia z obszaru ochrony środowiska, m.in.: jakość powietrza, czystość wód itp., poprzez eksperymenty i badania w szkolnych laboratoriach przyrodniczych. Na podstawie tych badań powstanie wielowarstwowa mapa cyfrowa dostępna w sieci, która przedstawi (w sposób graficzny) najbardziej zagrożone obszary Wielkopolski. Uczniowie będą też poznawać historię swojego regionu poprzez opracowania dotyczące najbliższej okolicy, stworzą hasła encyklopedyczne wydarzeń i osób. W ten sposób zostanie opracowana regionalna historia 35 powiatów wielkopolskich.

"Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020" to przedsięwzięcie unikatowe nie tylko w skali naszego kraju. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i zastosowane nowe metody nauki sprawią, że wielkopolskie szkoły będą prekursorami zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez zastosowanie technologii informatycznych.

Konsorcjant stworzy Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną oraz wewnątrzszkolną infrastrukturę teleinformatyczną tworzącą Wielkopolską Sieć Edukacyjną do 3 marca 2019, a infrastrukturę będzie utrzymywać do 25 lutego 2023 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).