BO po raz 11.

Po raz jedenasty mieszkańcy Kalisza będą zgłaszać i wybierać projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku 15 kwietnia do piątku 26 kwietnia.

Formularz zgłoszenia projektu można złożyć na dwa sposoby: osobiście w Wydziale Rozbudowy Miasta, przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu bądź listownie na adres wydziału rozbudowy miasta.

Niezbędne formularze, dokumenty oraz regulamin BO 2025 znajdują się na stronie kaliskiego budżetu obywatelskiego. Wersję papierową formularzy można już znaleźć w kaliskim ratuszu oraz w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 11.

Na Budżet Obywatelski 2025 miasto przeznaczyło 4 200 000,00 złotych. 940 000,00 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim, z czego 470 000,00 zł na ogólnomiejskie projekty zielone. 3 260 000,00 zł na projekty o charakterze lokalnym.

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).