Akademia na półmetku

Ponad 650 godzin zajęć rozwijających oraz 740 godzin zajęć wyrównujących, zrealizowanych w 10 szkołach podstawowych i trzech liceach. Do tego 27 pracowni matematycznych czy przyrodniczych wyposażonych w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. To pierwsze efekty realizowanego od maja 2017 roku projektu "Akademia Rozwoju w Szkołach Podstawowych i Liceach Miasta Kalisza". W poniedziałek w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyło się podsumowanie dotychczasowych osiągnięć programu, którego partnerem wiodącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego:

"Projekt dotyczy tych przedmiotów, które podnoszą kompetencje uczniów do tych zawodów najbardziej obecnie potrzebnych na rynku pracy. Chodzi tu o dwa języki obce: niemiecki i angielski oraz matematykę, fizykę, chemię i biologię. Projekt jest realizowany dwutorowo. Z jednej strony to dodatkowe zajęcia dla uczniów najsłabszych, którzy wymagają pomocy w należytym zrozumieniu podstawy programowej z tych przedmiotów, a z drugiej strony to lekcje ponadprogramowe dla młodzieży uzdolnionej w przedmiotach objętych projektem. Nie ma rozwoju miasta bez dobrego szkolnictwa już tego podstawowego" - powiedziała radiuCENTRUM Marzena Wodzińska z zarządu Województwa Wielkopolskiego.

na fot. od lewej: Mariusz Witczak / naczelnik wydziału edukacji UM Kalisz, Dorota Kinal / dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Marzena Wodzińska / zarząd Województwa Wielkopolskiego, Jarosław Wujkowski / Ośrodek Doskonalenia Nauyczycieli w Kaliszu.

Wartość całego projekt to blisko 1 115 000 złotych i jest realizowany ze środków WRPO 2014 - 2020. Cykl dodatkowych zajęć dla uczniów, ale też dla 120 nauczycieli, jak również doposażanie pracowni potrwa do sierpnia 2019 roku. W projekcie "Akademia Rozwoju w Szkołach Podstawowych i Liceach Miasta Kalisza" biorą udział kaliskie Szkoły Podstawowe nr 1, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21 i 23, oraz IV LO, V LO, VII LO.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).