Remont jazu

Jaz w Grabowie nad Prosną wyremontowany. Inwestycja w całości została sfinansowana przez Wody Polskie. O istotności remontu jazu powiedział radiuCENTRUM burmistrz miasta i gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak.

"Przedmiotowy remont będzie miał wpływ na poprawę bilansu wodnego w dolinie Prosny. Inwestycja ma duże znaczenie rolnicze, zapewni odpowiednią retencję oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu wód. Ponadto wyremontowany jaz ma znaczenie turystyczne w postaci możliwych spływów kajakowych, czy też jako miejsce spotkań dla wędkarzy. W kwietniu zostanie utwardzona tłuczniem droga dojazdowa. Ponadto, co warto podkreślić, Wody Polskie w tym roku planują także konserwację kanału Dębicze i kanału Młyńskiego. Niewątpliwie te zadania były już od dłuższego czasu oczekiwane przez mieszkańców"

Koszt remontu jazu na Prośnie wyniósł ponad 2 000 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).