18,5 km kanalizacji

Do czerwca potrwa budowa kanalizacji sanitarnej w czterech miejscowościach gminy Dobrzyca. Koszt inwestycji - 6 600 000 złotych, z tego 63% pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Firmę zatrudnioną do budowy kanalizacji można spotkać w Fabianowie przy drodze powiatowej. Burmistrz Jarosław Pietrzak mówi, że to ostatnia wieś przyłączana do oczyszczalni ścieków w Dobrzycy w ramach tego projektu. Zakończono już prace w Karminie, Sośnicy i położonej po drugiej stronie drogi powiatowej Lutyni. W sumie będzie to 18,5 km kanalizacji. W gminie Dobrzyca jest też 151 oczyszczalni przydomowych zwłaszcza w miejscowościach o rozproszonej zabudowie.

Jarosław Pietrzak mówi, że po rozliczeniu tego projektu gmina Dobrzyca będzie skanalizowana w 71 procentach. Dodaje, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa kanalizacji w kolejnych wioskach m.in. w Trzebowej i Karmińcu. Gmina zamierza wnioskować o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ale nawet jeśli jej nie otrzyma, to będzie budować kanalizację i podłączać kolejne posesje do oczyszczalni, ze środków własnych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).