Talerze niezgody

Konflikt pomiędzy dwoma najważniejszymi organizacjami wiejskimi, czyli Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną w Kwileniu (gm. Chocz w powiecie pleszewskim). Chodzi o użytkowanie remizy strażackiej, która wkrótce stanie się tam jedyną salą wiejską. Spór narasta. Wieś się podzieliła. Jest nawet wniosek o odwołanie sołtysa.

Dopóki były dwie sale, był spokój. Strażacy mieli remizę, panie z KGW miały salę wiejską, ale ta wkrótce stanie się dziennym domem pomocy Senior Vigor. W starej sali panie przechowują komplety naczyń na 55 osób. I chcą je przenieść do remizy, która będzie odtąd jedyną salą wiejską. Jednak tam nie ma miejsca na te naczynia, mimo iż, jak twierdzą panie z KGW, obiecano im szafy na naczynia remizie. Chciałyby też mieć klucz do remizy, na co nie zgadza się prezes OSP, Wojciech Baranowski. Twierdzi on, że zawsze panie (oczywiście bez naczyń) do remizy wpuści, ale gospodarz musi być jeden.

Dodatkowy konflikt wywołały 2000 zł na jubileusz OSP z Funduszu Sołeckiego, które najpierw strażakom przyznano, a potem kwotę uszczuplono, za co odpowiada już sołtys. Strażacy zebrali więc podpisy 60 osób o odwołanie sołtysa, a Rada Sołecka zaprzyjaźniona z KGW napisała skargę na OSP do Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP w Poznaniu.

Problem ma burmistrz Chocza. Cokolwiek postanowi w sprawie naczyń czy w sprawie sołtysa Kwilenia, połowa dużej wsi będzie niezadowolona.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).