Zawsze jest czas teraźniejszy

Stowarzyszenie Promocji Sztuki "łyżka mleka" i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

zaprasza:

"Zawsze jest czas teraźniejszy, czyli literacki Kalisz we wspomnieniach Ryszarda Daneckiego"

Sala STUDIO Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6

sobota, 21 września godz. 17:30

Spotkanie poprowadzi i uzupełni własnymi wspomnieniami Krzysztof Martyna, aforysta i poeta. Ryszard Danecki wspomni:

-Macieja Marię Kozłowskiego i Bohdana Adamczaka, literatów i dziennikarzy, kolegów z grupy literackiej „Wierzbak"

-Zbyszka Kościelaka, felietonistę i dziennikarza, oraz

-twórców Kaliskiego Klubu Literackiego Ikar 83: Urszulę Zyburę, Marka Brymorę i Krzysztofa Martynę, w 30-tą rocznicę założenia grupy

Ryszard Danecki (ur. 1931) – autor kilkudziesięciu książek poetyckich i prozatorskich, twórca utworów scenicznych, librett oper kameralnych i kantat, tłumacz poezji, autor wspomnień, dziennikarz. Nosi zaszczytne imię nestora poetów poznańskich. Współzałożyciel legendarnej poznańskiej grupy literackiej „Wierzbak" (m.in. z Maciejem M. Kozłowskim i Bohdanem Adamczakiem). Jego wiersze przetłumaczono na ponad 30 języków – w tym na liczne pozaeuropejskie.

Maciej Maria Kozłowski (1937–2002) – poeta i dziennikarz, związany m.in. z czasopismami ukazującymi się w Poznaniu i Kaliszu, gdzie zajmował się głównie publicystyką kulturalną, krytyką literacką, teatralną i plastyczną. Autor tomików poetyckich: „Niżej człowieka" (1960) i „Osypał się wzrok w dolinę" (2003, wydany pośmiertnie).

Bohdan Adamczak (1935–2013) – prozaik, autor tekstów kabaretowych, dziennikarz. Wydawca i redaktor publikacji teatralnych, plastycznych, katalogów, opracowań graficznych i almanachów. Animator życia artystycznego i kulturalnego Kalisza, inicjator wielu przedsięwzięć, m.in. współtwórca Kaliskich Spotkań Teatralnych. Autor tomu opowiadań „Czerwony dom" (2004).

Zbigniew Kościelak (ur. 1942) – językoznawca, dziennikarz, felietonista. Twórca wierszy, fraszek, tekstów piosenek. Redaktor i autor książek z dziedziny języka, literatury i sportu.

Urszula Zybura (ur. 1952) – aforystka, poetka, esperantystka, wydawca. Jej utwory przetłumaczono na wiele języków. Jest autorką kilkudziesięciu książek i laureatką wielu konkursów literackich. W 1983 roku założyła, a potem prowadziła, Kaliski Klub Literacki „Ikar 83", do którego należeli m.in. Marek Brymora i Krzysztof Martyna.

Marek Brymora (ur. 1954) – poeta, prozaik. Autor m.in. tomiku poetyckiego „Podwórze", wydanego przez Wydawnictwo Poznańskie. Laureat niezliczonej liczby konkursów i turniejów poetyckich. Znaczące publikacje prasowe i almanachowe.

Krzysztof Martyna (ur. 1962) – aforysta, poeta, prozaik. Publikacje książkowe, almanachowe, prasowe i internetowe. Twórca wykładów multimedialnych o aforystyce, propagator aforystyki. Laureat licznych konkursów i turniejów literackich.

Autor: 

Agnieszka Gierz

Personalia

e-mail
gierz@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Gierz

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).