Wystawa w Bibliotece Publicznej nr 5

Kaliszanie
czczą pamięć Powstania Warszawskiego. Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki
Publicznej przygotowała wystawę, na którą składają się nie tylko
książki poświęcone tematyce powstańczej, ale również wiele cennych
pamiątek. "Udostępniła je Bibliotece Pani Lucyna Prylińska" - wyjaśnia
kierownik Filii Elżbieta Orłowska.

"Już kolejny raz Pani Lucyna
Prylińska, wdowa po uczestniku Powstania Panu Czesławie Prylińskim
pseudonim 'Czesław', udostępnia nam najcenniejsze rzeczy, które zostały
po jej mężu. A do nich należy Krzyż Armii Krajowej i Warszawski Krzyż
Powstańczy. Jest też przepiękny okolicznościowy miedzioryt
przedstawiający Matkę Boską trzymającą na ręku umierającego młodego
powstańca, a u dołu rzeźby fragment wiersza Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego pochodzącego z 'Elegii o chłopcu polskim'."

Książkom
i pamiątkom towarzyszy całe mnóstwo czarno-białych fotografii
obrazujących historię Powstania Warszawskiego od jego początków, aż do
ostatnich chwil. Wystawa będzie dostępna przez cały powstańczy sierpień
w bibliotecznej filii przy ul. Złotej w Kaliszu.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).