Wspomnienia Obidniak

W książce: "Grotowski - Cieślak" wiele miejsca zajmują także materiały z ubiegłorocznego kaliskiego seminarium przygotowanego z okazji Roku Grotowskiego. Są między nimi wspomnienia ludzi, którzy dobrze znali wielkiego twórcę teatru. Na przykład byłej dyrektor kaliskiej sceny, Aliny Obidniak.

"Razem przebyliśmy studia aktorskie w Krakowie. Właśnie gdzieś w tych czasach studenckich wykluwał się projekt i wizja teatru Grotowskiego w opozycji do teatru tradycyjnego. Pamiętam taki tekst Grotowskiego: 'Człowiek a teatr kosmiczny', właśnie w tym okresie jego młodości. No i później wszystko to, co Jerzy z Flaszenem robili w Opolu, w "Teatrze 13 rzędów", później w 'Laboratorium' we Wrocławiu. Towarzyszyłam mu we wszystkich jego twórczych odkryciach i wyzwaniach. Wiedziałam, że to musi znaleźć jakieś takie niezwykłe zwieńczenie, co się później rzeczywiście potwierdziło."

W książce zostały również zamieszczone wspomnienia Mai Komorowskiej, która przez wiele lat była aktorką w Teatrze Grotowskiego. Są też ciekawe teksty teoretyków teatru. Bez wątpienia warto je poznać.

delurarc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).