200 lat powiatu

Muzeum Regionalne w Pleszewie zaprasza w piątek o godzinie 12.00 na konferencję "200 lat utworzenia Powiatu Pleszewskiego". Wśród prelegentów jest pleszewianin prof. Andrzej Gulczyński z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Powiat pleszewski powstał w roku 1818, po Kongresie Wiedeńskim, gdzie ustalono nowy podział Europy, a Prosna stała się granicą pomiędzy dwoma zaborczymi mocarstwami. Reforma administracji w państwie pruskim, miała zapewnić lepszą kontrolę nad terenem zagarniętym podczas rozbiorów. Pierwszy w historii powiat pleszewski był bardzo rozległy. W czterech miastach: Pleszewie, Nowym Mieście, Mieszkowie i Jarocinie razem zamieszkiwało 4336 osób, a w 266 wsiach – 27 383 osoby. Podczas piątkowej konferencji dr Maciej Kowalczyk będzie mówić o pruskiej administracji, prof. Olgier Kiec o protestantach, którzy zaczęli się osiedlać w powiecie pleszewskim. Prof. Andrzej Gulczyński powie o komunikacji pomiędzy pruską władzą a polskim społeczeństwem. Aleksander Splitt przypomni, co się działo w położonych za Prosną w Królestwie Polskim Gizałkach i Choczu. Dla pasjonatów historii, konferencja jest nie lada gratką.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).