O Dąbrowskiej

Rok 2024 poświęcony jest upamiętnieniu Marii Dąbrowskiej i jej dorobku. To właśnie pisarce i jej twórczości poświęcona będzie prelekcja Małgorzaty Walczak-Kubiak „Kaliskie Noce i dnie. Wizerunek nieistniejącego miasta oraz portret mieszkańców Kalisza ”. Podczas prelekcji postara się odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań m.in.: jakie wątki kaliskie pojawiły się w powieści „Noce i dnie”, którzy kaliszanie zostali sportretowani przez pisarkę? Początek w niedzielę, 21 kwietnia o godz. 17:00, wstęp wolny.

Maria Dąbrowska urodziła się w 1889 roku w zubożałej rodzinie szlacheckiej w Russowie pod Kaliszem. Uczęszczała na pensję Heleny Smeadeniowej w Kaliszu. Kształciła się później w Warszawie, Lozannie i Brukseli. 31 lipca 1914 wróciła do Kalisza do matki i była świadkiem bombardowania miasta. Po ucieczce do Warszawy związała się z tym miastem na stałe. Nie zapomniała jednak o rodzinnych stronach i w swojej twórczości wielokrotnie nawiązywała do wielkopolskich miejscowości, szczególnie do Kalisza i jego mieszkańców. Autorka pisała o sobie „Jestem dzieckiem ziemi kaliskiej. Z jej okolic i z samego Kalisza czerpałam natchnienie do moich książek. […] Ta ziemia kształtowała moje poczucie artystyczne, styl i język całej mej twórczości”.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).