Kalisz >>> autostrada

Wielkie inwestycje drogowe dla południowej Wielkopolski. Wśród nich te najbardziej oczekiwane od wielu lat, jak obwodnica Kępna, droga S11, droga krajowa nr 25 pomiędzy Kaliszem i Ostrowem oraz będące już w budowie obwodnice Ostrowa i Jarocina.

Ale przede wszystkim, nowe, szybsze i komfortowe połączenie Kalisza z autostradą, w ciągu obecnej drogi krajowej nr 25 do węzła konińskiego polskiej autostrady A2.

To wszystko znalazło się w programie budowy dróg przygotowanym przez rząd na lata 2014 - 2023. O szczegółach inwestycji poinformował na czwartkowej konferencji prasowej kaliski poseł Mariusz Witczak (PO), przyznając, że to efekt wieloetapowej i żmudnej pracy parlamentarzystów i samorządowców Platformy Obywatelskiej. "Pierwszym krokiem było awansowanie Kalisza i Ostrowa do statusu regionalnego i wywalczenie ZIT-ów dla aglomeracji"- powiedział Radiu Centrum poseł Mariusz Witczak:

na fot: poseł Mariusz Witczak / Platforma Obywatelska

"Naszym dzisiejszym sukcesem jest wpisanie do programu rządowego, na listę podstawową inwestycji, która przebudowuje drogę nr 25 pomiędzy Ostrowem i Kaliszem. Te dwa miasta połączą się dzięki temu z autostradą, a sama droga zostanie podniesiona do statusu drogi ekspresowej".

W programie rządowym znalazły sie również pieniądze na poprawę bezpieczeństwa i likwidację miejsc niebezpiecznych na drogach. Dwie z tych inwestycji prowadzone będą w powiecie kaliskim. "Pierwsza to budowa ciągu pieszo-rowerowego właśnie wzdłuż drogi nr 25"- dodała radna powiatu kaliskiego Alicja Łuczak:

na fot: poseł Mariusz Witczak, radna powiatu kaliskiego Alicja Łuczak / Platforma Obywatelska

"Oprócz tego w Kokaninie przebudowane będą dwa niebezpieczne skrzyżowania przy drogach powiatowych. A kolejna droga wymagająca wsparcia to krajowa 12-tka na odcinkach Marchwacz- Szczytniki i Szczytniki-Chojno".

"Ta koncepcja poprawy bezpieczeństwa i likwidacji niebezpiecznych miejsc jest otwarta" - doda poseł Mariusz Witczak:

"Takie zasady wprowadziliśmy do tego programu, że będziemy uzupełniać go o kolejne ważne miejsca, które wymagają przebudowy. Cały czas mamy więc otwartą drogę do wskazania różnych trudnych miejsc z naszego terenu, mocno wypadkowych, niebezpiecznych dla pieszych czy rowerzystów. Traktujemy te kwestię w sposób społeczny, zachęcając do sporządzania list takich miejsc".

Na nowe inwestycje drogowe rząd przeznaczy ponad 107 000 000 000 złotych. W puli na przebudowę, w której znalazła sie droga nr 25 jest 46 000 000 000 złotych.


na fot: od lewej: D. Grodziński. M. Walczak, M. Witczak, A. Łuczak

Drogi w nowym programie:

- S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski 96,0 km
- S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno 31,0 km
- S11 Kępno - A1 104,9 km
- Obwodnica Kępna 6,8 km
- Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego 12,8 km
- Obwodnica Jarocina 13,0 km
- DK 25 odc. Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin 64,0 km

* * *

Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego (za: Wikipedia).

Droga ekspresowa – droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego (za: Wikipedia).

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) jest dokumentem określającym cele rozwojowe w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, harmonogram realizacji inwestycji służących ich osiągnięciu, źródła finansowania oraz wysokość planowanych nakładów. Celem głównym Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Aby osiągnąć zamierzone cele, zakłada się realizację brakujących odcinków dróg ekspresowych i autostrad, przebudowę wybranych odcinków dróg krajowych oraz budowę obwodnic, które poprawią płynność ruchu w ośrodkach miejskich najbardziej obciążanych ruchem tranzytowym (za: www.mir.gov.pl)

Autor: 

Personalia

e-mail
zeidler@rc.fm

Nazwisko: 

Arleta Zeidler

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).