Między krajówkami

9 000 000 złotych pochłonie przebudowa ostatniego odcinka drogi powiatowej łączącej dwie drogi krajowe przebiegające przez powiat pleszewski. Modernizowana droga biegnie od Kuchar położonych przy DK12 przez Karsy, Kucharki do Krzywosądowa przy DK11. W tym roku modernizowany jest 8 km drogi od Kucharek do Krzywosądowa.

Największa inwestycja drogowa powiatu pleszewskiego w ostatnich latach prowadzona jest etapami. W sumie koszt przebudowy całej drogi sięga 16 500 000 złotych - powiedział radiuCENTRUM pleszewski starosta Maciej Wasielewski. Do tej pory przebudowano drogę od Kuchar do Kucharek, w latach 2018-2019 w ramach programu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej pobudowano ścieżkę rowerową, którą podczas przebudowy ostatniego odcinka drogi trzeba dokończyć. Chodzi o budowę 1,2 km chodników i dobudowanie 1,1 km ciągu pieszo-rowerowego z Kars do Kucharek. Korzystając z łagodnej zimy firma rozpoczęła prace porządkowe i ziemne na trasie od Kucharek do Kars. " Trwa rozbiórka starej infrastruktury, karczowanie krzaków, usuwanie pni drzew, pogłębianie i profilowanie rowów przydrożnych, budowa przepustów pod zjazdami oraz przygotowywanie podbudowy drogi w celu jej poszerzenia do 6 m - mówi Tomasz Wojtala rzecznik Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Wartość kontraktu to blisko 9 000 000 zł. W tym 4 500 000 zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 3 200 000 zł pochodzi z budżetu Powiatu Pleszewskiego 1 300 000 zł to wkład Gminy Gołuchów.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).