Łagodna

Łaskawa dla drogowców zima sprzyja pracom przy budowie nowej ulicy w Pleszewie. Pobiegnie ona wzdłuż toru kolejki pleszewskiej, połączy ul. Kolejową z Targową. Zaawansowanie prac zastępca burmistrza Andrzej Jędruszek ocenia na 60%.

Podążający do biblioteki na dworcu lub na targowisko przy Ogrodowej pleszewianie, zatrzymują się i obserwują postęp robót na terenach pokolejowych. Jezdnia wyłożona stylizowanym brukiem już jest, wije się łagodnie wzdłuż torów, więc prędkości żaden pirat drogowy tu nie rozwinie. Jest już ścieżka pieszo - rowerowa.

Od strony biblioteki na dawnej rampie powstaje skwer, gdzie będą wyeksponowane resztki kolejowej infrastruktury. Po stronie biblioteki pojawią się nowe tory, na które powróci lokomotywa z wagonikiem. Z prawej strony, patrząc od biblioteki, powstanie zatoczka dla czterech autobusów i wiata. No i zieleń. Burmistrz Jędruszek mówi, że będzie tak samo jak przy ulicy Kolejowej, podobne nasadzenia i ławeczki. Koszt inwestycji 1 600 000 zł, z czego 85% to dotacja z środków unijnych.

W lipcu powinno być wszystko gotowe. Ale już w marcu rozpocznie się przebudowa ulicy Targowej z rondem, potem przebudowa kanalizacji w Ogrodowej i Sienkiewicza, co spowoduje utrudnienia komunikacyjne w mieście. O kolejnych zmianach na pleszewskich ulicach w kolejnych korespondencjach z miasta Pleszewa.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).