Fachowcy poszukiwani

Stolarz, kucharz, krawiec, fryzjer, murarz - tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. To ci fachowcy są w naszym regionie najczęściej poszukiwani przez pracodawców. Z myślą o nich Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie szkoli młodzież w tych branżach.

Dyrektor Krystian Piasecki podkreśla, że dobierając kierunki kształcenia w szkole branżowej, pleszewskie Centrum konsultuje się z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Zatrudnienia. Do CKiW OHP w Pleszewie trafia młodzież, która ma problemy z nauką lub z adaptacją. Pierwszeństwo mają młodzi ludzie z niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnieniem obowiązku szkolnego, trudną sytuacją materialną, sieroctwem naturalnym lub społecznym, wywodzące się ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem, symptomami przemocy.

CKiW OHP ułatwi im ukończenie szkoły i zdobycie zawodu. Warunkiem przyjęcia jest wiek od 15. do 18. roku życia i ukończenie III klasy gimnazjum. Nauka w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie jest bezpłatna. Podobnie jak mieszkanie i wyżywienie. A placówka dysponuje internatem, własnymi warsztatami. Przy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP funkcjonuje również Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz Szkoła Podstawowa, które też dają szansę na zdobycie zawodu.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).