Niedoszacowany

Budżet źle zaplanowany i zarządzany oraz niedoszacowany. Brakuje pieniędzy, również na oświatę, do której trzeba dołożyć 6 000 000 złotych. Taką ocenę wystawili radni opozycji prezydent Ostrowa Beacie Klimek. Nie jest to jednak dziura w budżecie, ale niedoszacowanie, przed ktorym ostrzegali radni już rok temu. "We wszystkich placówkach poza szkołą nr 5 zabrakło pieniędzy, przy czym w trzech szkołach dokładamy bardzo dużo, bo po 500 000 złotych" - powiedział radiuCENTRUM Andrzej Kornaszewski, radny miejski.

"Największe szkoły - nr 1 i nr 9 - poradziły sobie same, a mniejsze szkoły potrzebują po kilkaset tysięcy złotych. I tej dysproporcji nikt nie potrafi wytłumaczyć. jedyne czym można to wyjaśnić, że te dwie szkoły zachowały swoją księgowość. Pozostałe placówki, które mają dziś problem z brakiem pieniędzy korzystają z nowego rozwiązania obecnych władz, czyli zintegrowanej księgowości w Centrum Usług Wspólnych- czyli dawnym Holdikomie".


na fot.: Andrzej Kornaszewski / radny miejski Ostrowa Wlkp.

Mimo tej sytuacji przeznaczono 3 500 000 złotych na budowę lodowiska, którego roczne utrzymanie - jak mówił Andrzej Kornaszewski - kosztować bedzie miasto 1 200 000 złotych.

A prezydent Beata Klimek na specjalnie zwołanej konferncji wyjaśniała:

"Otrzymaliśmy mniejszą o 500 000 złotych subwencję oświatową, zwiększyliśmy zatrudnienie o 23 etaty, a nauczyciele otrzymali podwyżki, ktorych globalny koszt to 600 000 złotych. Pieniądze były potrzebne na pokrycie kosztów urlopów dla poratowania zdrowia i związanego z tym podwójnego zatrudnienia oraz na odprawy emerytalne i indywidualne nauczanie".


na fot.: Beata Klimek / prezydent Ostrowa Wlkp.

Radni stawiają jednak pytania: kto niedoszacował wydatków na oświatę? Czy miasto interweniowało w sprawie niższej subwencji? Czy wystosowano pismo z wyliczeniami i wnioskiem o zwrot kosztów do ministerstwa oświaty? Dlaczego zatrudniono 23 osoby w szkołach nie mając na to pokrycia z subwencji? Dlaczego wydano zgodę na urlopy dla poratowania zdrowia nie mając na nie pokrycia w budżecie?

Autor: 

Personalia

e-mail
zeidler@rc.fm

Nazwisko: 

Arleta Zeidler

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).