Ostrów się dusi ?

Ostrów miastem z najbardziej rakotwórczym powietrzem w Wielkopolsce. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie raport o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami.

Z załączonej statystyki wynika, że Ostrów zajmuje pierwsze miejsce wśród miast w Wielkopolsce z najwyższym stężeniem benzo[a]pirenu w 2017 r. Dopuszczalny średnioroczny poziom B(a)P to 1 ng/m3). Tymczasem w Ostrowie stężenie to zostało przekroczone aż pięciokrotnie i wyniosło równowartość 2253 wypalonych papierosów w ciągu roku.


Benzo[a]piren jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu. Należy do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - substancji emitowanych przez rury samochodowe, papierosy, a przede wszystkim piece i kotły. Może powodować raka, upośledzać płodność i działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Jak czytamy w raporcie NIK: jakość powietrza w Polsce jest silnie związana z porami roku. Najgorzej jest w sezonie zimowym, który pokrywa się z sezonem grzewczym.
Ponadto jakość powietrza wykazuje zróżnicowanie regionalne. Najgorsza jest na południu, najlepsza na północy, w środkowej części kraju - umiarkowana.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwasniewska@rc.fm

Nazwisko: 

Marta Kwaśniewska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).