Za nadgodziny

Jest wyrok kaliskiego sądu w sprawie pozwu zbiorowego nauczycieli ze szkół podstawowych w Krotoszynie. Chodzi o niewypłacone wynagrodzenia za tzw. godziny ponadwymiarowe, m.in.: rekolekcje, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego czy dzień nauczyciela. To pierwsze takie orzeczenia w kraju. Sąd przyznał rację nauczycielom.

"Na ten moment czekamy na ostateczne uzasadnienie wyroku. Zobaczymy co będzie. Trudno mi coś powiedzieć" - powiedziała radiuCENTRUM Małgorzata Mielcarek, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Krotoszynie.

Nauczyciele domagają się zaległych wypłat za nadgodziny od 2008 roku. Wtedy rada miasta i gminy Krotoszyn przegłosowała uchwałę o regulaminie systemu wypłat za tzw. godziny ponadwymiarowe. Uchwałę tę uchylił nadzór wojewody wielkopolskiego, który w uzasadnieniu zaznaczył, że rada gminy przekroczyła swoje kompetencje. Krotoszyński samorząd zastosował się więc do regulacji Kodeksu Pracy. Po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w szkołach okazało się, że nauczyciele nie otrzymywali pieniędzy za tzw. nadgodziny.

"Nie ma regulacji jasnej i konkretnej. Byłoby świetnie gdyby w rozporządzeniu ministra edukacji ukazały się jednolite zasady, mówiące o tym jak tę kwestię traktować, jak rozliczać to wynagrodzenie, jak naliczać we wszystkich szkołach, niezależnie przez jakie organy są one prowadzone" - wyjaśnia Mielcarek.

Gmina wystąpiła do ministra edukacji o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Odpowiedź otrzymała rok później. Wynikało z niej, że regulamin jest aktem prawa miejscowego wydawany przez organ prowadzący szkoły i do niego należy interpretacja zawartych w nim zapisów.

Sprawa dotyczy 103 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie. Wyrok sądu jest nieprawomocny.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).