Sołectwom

Niecałe 260 000 zł to kwota, jaka na 2017 rok została wyodrębniona z budżetu Gminy Koźminek na fundusz sołecki. Środki z niego są zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.
Najdroższym, bo opiewającym na ok. 23 000 zł zadaniem będzie ogrodzenie obiektów sportowych przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku. W ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane takie zadania jak m.in. remont świetlic wiejskich w miejscowościach Marianów, Emilianów, Józefina, Krzyżówki, Stary Karolew, Osuchów, Pietrzyków i Bogdanów, a także remont dróg gminnych w Chodybkach, Ksawerowie, Dębsku, Złotnikach, Oszczeklinie, Rogalu czy Dąbrowie. Zakupione będą też instrumenty dla orkiestry dętej z Koźminka, sprzęt sportowy dla szkoły w Moskurni czy boiska sportowego w Nowym Karolewie. Znalazły się jeszcze środki na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.

Autor: 

Personalia

e-mail
marszal@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Marszał

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).