Znieść zakaz

O zniesienie zakazu budowy domków jednorodzinnych na kaliskim osiedlu Rajsków, apeluje miejska radna PiS Elżbieta Dębska. A chodzi o niezabudowane działki, znajdujące się pomiędzy zabudowaniami.

"Właściciele tych działek, zwracając się o zgodę na budowę otrzymują odpowiedź odmowną. Odpowiedź ta spowodowana jest głównie negatywnym stanowiskiem w tej sprawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, bowiem teren ten zakwalifikowany jest jako tzw. teren zalewowy. Chcemy, aby to się zmieniło. Kwestionujemy to, bo taki dom ma być budowany już w obszarze wokół zabudowanym" - podkreśla radna Dębska i dodaje, że motywacja do budowy w tym miejscu kolejnych domów są uwarunkowania rodzinne: "Często chcą się budować w tym miejscu dzieci zamieszkałych obok rodziców. W wydawanej zgodzie na budowę można i należy określić dokładnie, jakie warunki ma spełniać budowa, by mimo tzw. „terenu zalewowego" — dom był bezpieczny" - argumentuje radna, apelując do prezydenta, aby podjął dialog z Wodami Polskimi w sprawie złagodzenia stanowiska.

na fot.: powódź na Rajskowie w 2010 roku

W odpowiedzi na tę interpelacje prezydent podkreślił, że nie istnieją możliwości zabezpieczenia domów przed powodzią na szczególnie zagrożonym nią terenach, o czym mieszkańcy Rajskowa mogli się już wielokrotnie przekonać. Przepisy zaś uniemożliwiają wprowadzanie wyjątków od obowiązującego prawa.
na fot.: powódź na Rajskowie w 2010 roku

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).