Uhonorowani

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Kalisza, na której wręczono honorowe miejskie godności, wyróżnienia i odznaki, odbyła się w piątek z okazji corocznego Święta Miasta. Do Sali Koncertowej im. Prof. Jerzego Rubińskiego na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, oprócz władz miasta, przybyli parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, nauki, kultury i sztuki oraz wielu instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

"Ja byłem zdziwiony i nie spodziewałem się tego, bo już mnie miasto wielokrotnie wyróżniało, również odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza. Jest to wyróżnienie ogromne, bo stałem się Honorowym Obywatelem Kalisza. Dopóki będę mógł i sił mi starczy, będę nadal działał, szczególnie wspierając oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego" - powiedział radiuCentrum Tadeusz Krokos, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza.

fot.: od lewej: Janina Piotrowska / Honorowa Obywatelka Miasta Kalisza; Tadeusz Krokos / Honorowy Obywatel Miasta Kalisza

Tę samą godność otrzymała również blisko 100-letnia Janina Piotrowska, związana z harcerstwem nauczycielka języka polskiego wielu pokoleń.

Podczas uroczystej sesji wręczono Odznaki Honorowe Miasta Kalisza. Otrzymali je Halina Pawlak, Krystyna Robak, Danuta Synkiewicz, Joël Wilmotte, prof. nadzw. dr. hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

Nagrodę Miasta Kalisza przyznano Henryce Iglewskiej-Mocek.

Medalem Honorowego Przyjaciela Miasta Kalisza wyróżniono: Françoise'a Caille, Marie-José Leroy, Jacquesa Goberta, Kazimierę Sitarz, gen. Jacka Kitlińskiego, płk. Grzegorza Fedorowicza. Spotkanie było doskonałą okazją do uczczenia obchodzonego 100-lecia niepodległości w kaliskim Roku Adama Asnyka.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).