Tymczasowy dom

Od 4 września działa w Ostrowie Kaliskim (pow. kaliski) Interwencyjny Dom Dziecka im. Aniołów Stróżów, prowadzony przez Caritas Diecezji Kaliskiej. Na podopiecznych czeka 14 miejsc, lecz w razie potrzeby placówka może pomieścić 18-cioro dzieci, które trafiać tu będą z całej Polski, po interwencji policji i decyzji Sądu. "Nam jednak najbardziej zależy na dzieciach z naszego okręgu, aby w sytuacjach kryzysowych nie były wysyłane daleko do innego Domu Dziecka" - powiedział radiuCENTRUM ks. Jacek Andrzejczak z kaliskiej Caritas:

"Przez to nie ma później współpracy z rodzicami i jest zachwiany model rodziny, a zależy nam na tym, żeby uzdrowić sytuację rodzinną. Czyli współpraca z dzieckiem, z rodzicami i z poszczegółnymi instytucjami jak PCPR, MOPS, GOPS, tak, aby te dzieci mogły wrócić do domów. Po 3-ch miesiącach pobytu u nas Sąd zadecyduje, czy dzieci te będą skierowane do rodziny zastępczej, do Domu Dziecka, czy z powrotem trafią pod opiekę rodziny."

na fot.: ks. Jacek Andrzejczak / dyrektor kaliskiej Caritas

Interwencyjny Dom Dziecka w Ostrowie Kaliskim powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu, w budynku po dawnej szkole. Uroczyste otwarcie placówki z udziałem samorządowców nastąpi jeszcze w tym miesiącu.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).