Re(a)ktor

Odwołana rektor kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk odpiera zarzuty i będzie ponownie kandydować na to stanowisko.

Najważniejszy zarzut dotyczył zatrudnienia na 1/4 etatu w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, czemu zainteresowana zdecydowanie zaprzecza. "Senat i wszystkie gremia kolegialne od momentu, gdy kandydowałam na prorektora i również rektora, wiedziały wszystko na temat mojego zatrudnienia i było to jawne" - powiedziała radiuCENTRUM Magdalena Pisarska-Krawczyk.

"Nie jest prawdą, że nie było wiedzy na ten temat. 1/4 etatu w Uniwersytecie Medycznym to dodatkowa praca. Informacje o niezaprzestaniu kontynuacji nie są prawdziwe. Zakończyło się to zatrudnienie w październiku zeszłego roku. A zależało mi na tym zatrudnieniu, żeby zakończyć przewody doktorskie, za które byłam odpowiedzialna i które prowadziłam."

Na zwołanej przed południem konferencji prasowej profesor Pisarska odparła też inne oskarżenia, dotyczące m.in. zwolnień i zatrudniania nowych pracowników akademickich czy prowadzonych programów. Zdaniem byłej rektor wszystkie te uwagi mijają się z prawdą, a cała sytuacja ma podłoże polityczne.

na fot.: prof. nadzw. dr hab. n.med. Magdalena Pisarska- Krawczyk / odwołana rektor PWSZ w Kaliszu

"To cały szereg kłamstw, jako poparcie ewolucyjnego faktu, że silni mają rację. Jest interpelacja, lokalni parlamentarzyści, którzy zabiegali o Akademię, mówiąc o znakomitej uczelni, po krótkim czasie wycofali się z tego. W moim programie wyborczym na lata 2016-2020, w którym piszę, że zasada apolityczności jest podstawą."

"Nie wiedziałam, że polityka ma taki wpływ na życie ludzi, a teraz już wiem" - dodała Pisarska-Krawczyk i podjęła już decyzję o ponownym przystąpieniu do wyborów do władz kaliskiej PWSZ.

Poniżej zamieszczamy całe oświadczenie prof. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk:

Oświadczenie prof. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk:

"Informuję, że dnia 12 lutego zostałam poinformowana przez ministra prof. Aleksandra Bobko o wygaśnięciu mojego mandatu rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Powodem tej decyzji był brak formalnej uchwały Senatu PWSZ wyrażającej zgodę na moje zatrudnienie w wysokości 1 etatu w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Powyższe nie stanowi przeszkody, o czym poinformował mnie minister Aleksander Bobko, w ponownym kandydowaniu na funkcję rektora. Rozwój tej uczelni i akademickość Kalisza były zawsze moim priorytetem, dlatego podjęłam decyzję o przystąpieniu do wyborów.
Chciałabym dodać, że wspomniane formalne uchybienie i fakt wygaszenia mandatu rektora stał się w ostatnich dniach przyczyną niesprawiedliwych ataków na mnie, a przede wszystkim na uczelnię. Muszę stanowczo zaprotestować przeciwko temu, tym bardziej, że internetowe reakcje zostały zainspirowane przez parlamentarzystów, którzy w wypowiedziach dla ogólnopolskich mediów, nie tylko krytykują podejmowane przeze mnie działania, ale przede wszystkim szargają wizerunek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Dzieje się to w momencie, gdy uczelnia odnotowała rekordową rekrutację na rok akademicki 2017/2018, co w warunkach niżu demograficznego i problemów innych szkół, świadczy o zaufaniu studentów i absolwentów szkół średnich do kaliskiej PWSZ. Krytyka dotyka uczelnię w przededniu uruchomienia wyjątkowych projektów, w tym studiów dualnych. Dotyczy to podpisania umów z firmami z Kalisza i okolic. Studiujący w trybie dziennym będą zatrudnieni w wiodących przedsiębiorstwach naszego regionu. Uczelnia rozwija się i jest przygotowana na kolejną rekrutację. Zainteresowanie studiowaniem w kaliskiej PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego będzie jeszcze większe niż w roku poprzednim, nad czym intensywnie pracujemy, proszę to zaangażowanie zauważyć, gdyż studenci to doceniają.
Apeluję zatem o obiektywizm w komentarzach na temat uczelni, a także o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji".

na fot.: prof. nadzw. dr hab. n.med. Magdalena Pisarska- Krawczyk / odwołana rektor PWSZ w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).