Poza kontrolą

Miasto straciło kontrolę nad fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. O budzących niepokój zmianach w ostatnich dniach funkcjonowania poprzedniej kadencji samorządowej w składzie Rady oraz Statucie Inkubatora, poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

"Bardzo zaniepokoiła nas sytuacja, z którą mamy do czynienia. Jest to fundacja, której fundatorem było Miasto Kalisz. do tej pory fundacja miała swoją radę, do której członkowie byli delegowani przez fundatora czyli prezydenta Miasta Kalisza."

A co szczególnie zaniepokoiło obecnych włodarzy miasta?

"Po drugiej turze wyborów prezydenckich, kiedy wiadomo juz było, że prezydent Grzegorz Sapiński już nie będzie prezydentem, w dosyć dużym pośpiechu, została powołana nowa rada. W wyniku zmian statutu, które te panie, działając najprawdopodobniej w porozumieniu z panią prezes, wprowadziły, niemożliwe jest odwołanie tych osób z rady. Wydłużeniu uległa również ich kadencja z 3 do 5 lat"

Jak podkreśla prezydent, nowa rada w składzie: Magdalena Spychalska, Barbara Gmerek i Małgorzata Zarzycka - postanowiła również podnieść sobie wypłaty za posiedzenie rady na comiesieczny ryczałt w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.

na fot.: Krystian Kinastowski / Prezydent Kalisza

Krystian Kinastowski zamierza zlecić zewnętrznej kancelarii prawnej zbadanie w sposób bezstronny, czy czynności, które zostały podjęte na koniec poprzedniej kadencji przez członków Rady Fundacji były zgodne z interesem miasta.

Autor: 

Personalia

e-mail
bazan@rc.fm

Nazwisko: 

Karolina Bazan

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).