Unijne miliony od marszałka

Blisko 16 000 000 złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) przyznał Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację czterech projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę edukacyjną, o łącznej wartości ponad 34 000 000 zł. Jednym z beneficjentów jest gmina Gołuchów, która otrzymała prawie 4 000 000 złotych na rozbudowę Zespołu Szkół w podkaliskiej Kościelnej Wsi.
W poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisane zostały stosowne umowy.

"W tej perspektywie możliwości inwestowania w tego typu infrastrukturę są nieco zawężone. Nie ma możliwości budowy dużych hal sportowych na dużą liczbę widzów. Bardzo ściśle sprecyzowane są warunki dotyczące projektów, ale nasi beneficjenci spełnili te wszystkie wymagania i skutecznie o te środki się ubiegali" - powiedział radiuCENTRUM marszałek Marek Woźniak, który parafował dokumenty w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.

na fot. od lewej: Marek Zdunek / wójt Gołuchowa; Tadeusz Goławski / starosta powiatu złotowskiego; Marek Woźniak / marszałek województwa wielkopolskiego, Tadeusz Czajka / wójt gminy Tarnowo Podgórne; Szymon Matysek / burmistrz Kostrzyna Wlkp.

"Realizacja tego projektu pozwoli nam na wybudowanie sali gimnastycznej i dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych w szkole w Kościelnej Wsi - bardzo prężnie rozwijającej się miejscowości" - mówił podczas spotkania w Poznaniu wójt Gołuchowa Marek Zdunek: "Jeszcze niedawno w Kościelnej Wsi mieszkało 2200 osób, teraz mieszkańców jest już blisko 3000. Przyrost mieszkańców spowodował, że dotychczasowa baza edukacyjna i sportowa była niewystarczająca. I to zarówno w uwagi na liczbę dzieci, jak i na oczekiwania, jakie dziś mamy wobec tego typu obiektów. Stąd przed dwoma laty zrodził się pomysł, aby wybudować taki obiekt i skorzystać z pojawiającej się szansy, jaką jest dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego."

Cały projekt rozbudowy szkoły w Kościelnej Wsi wart jest ponad 11 000 000 złotych.

Zaplanowane przez lokalne samorządy inwestycje mają na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej, poprawę warunków nauki, zwiększenie dostępu do nauki i wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach konkursów dotyczących Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej" WRPO 2014+ Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekty o łącznej kwocie wsparcia na poziomie około 110 000 000 złotych.

na fot.: Marek Woźniak / marszałek Województwa Wielkopolskiego

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).