W Wolicy nowocześniej

O wysokiej klasy profesjonalny sprzęt medyczny wzbogaciły się: nowa pracownia RTG i nowo wyposażona Pracownia Bronchoskopii w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w podkaliskiej Wolicy. Dla pacjentów oznacza to przede wszystkim podwyższenie poziomu diagnostyki i leczenia oraz jakości pobytu w placówce - powiedział radiuCENTRUM Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala.

"Mamy aparaty cyfrowe o dużej rozdzielczości obrazu, zatem będzie lepsza wykrywalność i łatwiejsza diagnoza. To samo można powiedzieć o aparacie bronchoskopowym z torem wizyjnym z dużym, szerokim obrazem o dużej rozdzielczości, więc i tu diagnoza będzie łatwiejsza dla osób, które wykonują to badanie. Szpital w tym roku otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego 500 000 zł na wymianę aparatu cyfrowego w tzw. ambulansie rentgenowskim, 200 000 zł na remonty, które uważam za najpotrzebniejsze, 200 000 zł na remont toalet, gdzie praktycznie na każdej sali jest oddzielny węzeł sanitarny."


na fot. Sławomir Wysocki / dyrektor WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza

Koszt remontu obu pomieszczeń i zakup nowoczesnej aparatury wyniósł 2 633 517 zł. 85% tej kwoty stanowią środki unijne, zaś 15% to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

"To jest ten rok, kiedy Wolica dostała pierwsze środki finansowe, ale też skutecznie o nie zaaplikowała. Pacjenci spędzają tu minimum 3 tygodnie, bo tak, długoterminowo leczy się choroby płuc, więc muszą przebywać w pięknych warunkach. A kiedy mamy specjalistyczne łóżka sterowane elektronicznie, to i pracownikom obsługi też jest łatwiej funkcjonować i pracować w tym szpitalu" - powiedziała radiuCENTRUM Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.


na fot. od lewej: Maciej Sytek, Marzena Wodzińska / członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

"Chcemy doprowadzić szpital w Wolicy do tego standardu, w którym powinien funkcjonować. Najważniejsi są z jednej strony pracownicy, a z drugiej sprzęt, na którym się pracuje. Ważne jest to, żeby w tym procesie diagnostycznym pacjent był doskonale zaopatrzony i żeby wychodził stąd zdrowy " - dodał Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wicemarszałkowie: Marzena Wodzińska i Maciej Sytek, byli obecni w środę w Wolicy podczas uroczystego otwarcia szpitalnych pracowni.

Ponadto w ramach pozyskanych funduszy oraz środków własnych lecznica w Wolicy zakupiła 4 łóżka z napędem elektrycznym oraz 105 nowych łóżek i szafek szpitalnych.

Do Pracowni Bronchoskopowej zakupiono: 3 bronchoskopy HDTV 1080, procesor obrazu HDTV 108p, wózek endoskopowy, monitor medyczny HDTV, tester szczelności, ssak endoskopowy, myjnię endoskopową i ultradźwiękową oraz system do archiwizacji badań.

Pracownia RTG otrzymała: aparat kostno-płucny ze stołem, aparat cyfrowy, przyłóżkowy przewoźny, radiologiczną lekarską stację diagnostyczną, cztery stacje przeglądowe obrazów TRG, duplikator oraz serwer integrujący z istniejącym systemem informatycznym.

W ciągu ostanich 3-ch lat szpital w Wolicy otrzymał wsparcie ze środków unijnych w wysokości 4 500 000 zł i z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - ok. 4 000 000 zł.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).