Nie chcą takiej obwodnicy

Rolnicy z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wciąż są zaniepokojeni planowanym przebiegiem przyszłej obwodnicy Kalisza. Swoje obawy wyrazili ostatnio na spotkaniu w tej sprawie mieszkańcy wsi Boczków, Gniazdów, Trkusów, Biskupice oraz Skalmierzyce.

Na zebraniu w sali wiejskiej w Boczkowie mieszkańcy wyrazili swoje zaniepokojenie forsowaniem przez władze Kalisza najbardziej niekorzystnego dla gminy wariantu przyszłej obwodnicy. Ich zdaniem, takie rozwiązanie ingeruje w strukturę przestrzenną oraz powoduje konieczność podziałów majątków i gospodarstw wielu mieszkańców.

Zdaniem burmistrza Nowych Skalmierzyc, przyjęcie wariantu forsowanego przez władze Kalisza spowodowałoby między innymi duże problemy logistyczne i wymuszałaby konieczność przebranżowienia wielu gospodarstw.

Obecny na spotkaniu poseł Andrzej Grzyb zapowiedział, że będzie bronił interesów rolników. Takie zapewnienia po raz kolejny złożył również burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, który podtrzymał że nigdy nie zgodzi się na wariant trasy naruszający prawo własności mieszkańców gminy.

Burmistrz Walczak ponownie opowiedział się za wariantem wykorzystującym istniejącą obwodnicę Nowych Skalmierzyc. Przypomniał przy tym, że wykupiono już grunty pod drugą jezdnię, wybudowano węzły do bezkolizyjnego włączenia się do ruchu i zjazdu, a także wybudowano wiadukty z miejscem pod drugą jezdnię.

Wykorzystanie tych możliwości pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów bezpośrednich budowy i przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i szybkiego transferu mieszkańców dwóch największych ośrodków : Kalisza i Ostrowa.


na fot.: konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy w Boczkowie / źródło: GiM Nowe Skalmierzyce

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).