(Nie)dopasowani

Zakończyła się kwalifikacja uczniów do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Kaliszu. Wzięło w niej udział prawie 4000 osób.

W Kaliszu w naborze elektronicznym uczestniczyły wszystkie szkoły prowadzone przez Miasto oraz dwie placówki niepubliczne. Łącznie w rekrutacjach dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów wzięło udział 3953 uczniów, którzy złożyli komplet niezbędnych dokumentów. System elektroniczny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów ze świadectw ukończenia szkoły, egzaminu oraz dodatkowych osiągnięć zakwalifikował od razu 3770 uczniów – 1917 do liceów ogólnokształcących i 1853 do szkół zawodowych.

Do 24 lipca muszą oni dostarczyć do szkół oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Z uwagi na zbyt małą liczbę uzyskanych punktów system nie zakwalifikował 183 uczniów do żadnego oddziału spośród tych, które wskazali kandydaci. Mogą oni jednak starać się o przyjęcie do szkół w rekrutacji uzupełniającej 26 - 30 lipca.

183 niezakwalifikowanych uczniów będzie mogło wybierać spośród 311 wolnych miejsc w kaliskich szkołach. Oznacza to, że wszyscy absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów dostaną się do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

Szczegółowe wyniki tego etapu rekrutacji – w tym listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół – zostały opublikowane we wtorek, 16 lipca o 10:00.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).