Łopatą pod więzienie ?

Budowie nowoczesnego w Polsce i w tej części Europy zakładu karnego w podkaliskim Żelazkowie, modernizacji obiektów kultury z możliwością wnioskowania o dofinansowanie ministerstwa kultury, a także działaniom rządu wobec strajkujących lekarzy rezydentów i podwyżkom w oświatowej budżetówce poświęcona była poniedziałkowa konferencja poseł Joanny Lichockiej w kaliskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Zamkowej.
Posłanka chwaliła się wyborczymi obietnicami dla Kalisza i regionu, trzymając przed sobą kartkę z 250 000 000 zł na inwestycje w tej części Wielkopolski.

na fot.: Joanna Lichocka / posłanka Prawa i Sprawiedliwości

A zaczęło się od przypomnienia samorządowcom i administratorom obiektów kultury o możliwości składania wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace remontowe, modernizacje i adaptacje - głównie zabytków:

"Mówię o tym teraz dlatego, że termin składania wniosków w tym programie mija z końcem października. Dlatego chciałabym przypomnieć tą drogą wszystkim - i samorządowcom Kalisza, i naszego regionu, parafiom i tym, którzy dysponują obiektami zawodowymi, że jeżeli chcieliby dokonać jakichś projektów konserwujących, remontujących i odbudowujących, to teraz trzeba składać wnioski - drogą elektroniczną, do 31 października" - powiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Na spotkanie z dziennikarzami Lichocka zaprosiła Bognę Czwordon, dyrektora Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu oraz wójta Żelazkowa, Sylwiusza Jakubowskiego.

na fot. od lewej: Bogna Czwordon / dyrektor PPSKAK w Kaliszu; Joanna Lichocka / posłanka PiS; Sylwiusz Jakubowski / wójt Żelazkowa

Dyrektor Czwordon podziękowała za poselskie interwencje w sprawie utrzymania placówki. Przypomnijmy, w realiach nowej reformy oświatowej kaliskim Animatorom groziła likwidacja.

Obecny na briefingu wójt gminy Żelazków odniósł się do propozycji wybudowania na tym terenie najnowocześniejszego w kraju zakładu penitencjarnego.
Gdy próby utworzenia jednostki w Szczypiornie, po zlikwidowanym areszcie śledczym w Kaliszu, spełzły na niczym, szansa stanęła właśnie przed podkaliską gminą.
Jak zapewniała obecnych na konferencji prasowej dziennikarzy posłanka Lichocka, "rozmowy z wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim są zaawansowane", a do pierwszego wbicia łopaty mogłoby dojść jeszcze tej jesieni lub na wiosnę. Pieniądze na realizację zadania mają pochodzić głównie z funduszy norweskich, a zatrudnienie przy nowej inwestycji znalazłoby 250 osób.

Na razie dość enigmatycznie, ale do tematu więzienia pod Kaliszem PiS wróci odrębną konferencją prasową.

Dziennikarze dopytywali o korzystne dla partii ostatnie wskazania sondażowe, deklasujące wyborczą konkurencję i o polityczny spór wokół głosowania nad wyborem sędziów Sądu Najwyższego.

Lichocka, pytana przez dziennikarkę PAP-u o nowelizację prawa prasowego, podkreśliła, że w przygotowywanych, nowych rozwiązaniach można upatrywać "szans na rzetelne dziennikarstwo z przywróceniem podmiotowej roli dziennikarza" i jego prawem do wyborów sumienia czy manifestacji przekonań i poglądów.

W wymienionych przypadkach dziennikarz - bez poniesienia zawodowych konsekwencji - mógłby odmówić wykonania poleceń służbowych.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).