Kalisz należy do młodych

Młodzi mają głos. 21 radnych z kaliskich szkół ponadgimnazjalnych i uczelni złożyło w poniedziałek uroczyste ślubowanie i odebrało legitymacje podczas inauguracyjnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Kalisza.Jej przewodniczącym został Igor Sulwiński z II LO im. Tadeusza Kościuszki. Jak powiedział Radiu Centrum, ma
nadzieję, że dzięki funkcjonowaniu Rady głos młodych będzie wreszcie słyszalny:"Nie czujemy, że ktoś się interesuje naszym głosem. Mamy nadzieję, że poprzez Radę mamy szansę zbudować coś, działać. Wśród młodych jest głos sprzeciwu, bo teraz obecnie przez Polskę idzie 'brunatna fala' młodzieży, która ujawnia się tylko prawicowo. Ja mam nadzieję, że w tej Radzie znajdą się osoby, które będą dla nich opozycją.Zawsze kiedy spotykają się ludzie o różnych poglądach, to dużo lepszych rzeczy może z tego wyniknąć, niż gdyby była zdominowana tylko przez jedną stronę".

na fot.: Igor Sulwiński / przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej będzie trwała 2 lata.

Radni będą spotykać się przynajmniej raz w miesiącu. A jak powiedzieli Radiu Centrum nowo ślubowani rajcy - Gabriela Sokólska i Wiktor Płuciennik z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, będą pracowali nad ożywieniem Kalisza:"Rada powinna inspirować młodzież do współpracy z nami, żeby Kalisz żył, żeby młodzi chcieli tu zostawać. Chcemy dowiadywać się, jakie mają pragnienia i oczekiwania w stosunku do naszej pracy, bo to dzięki nim jesteśmy tutaj. Chcemy również współpracować ze starszymi, żeby dzielili się z nami swoją wiedzą" - powiedziała Gabriela Sokólska.

"Według mnie, naszym głównym zadaniem będzie zapewnienie jakiegokolwiek kontaktu młodzieży z Radą Miejską, tą 'dorosłą'. Ostatnio usłyszałem taką opinię, że Kalisz jest nudnym miastem i chciałbym to jakoś zmienić. Żeby było to miasto wesołe, tętniące życiem, poprzez organizowanie różnych imprez kulturalnych, co jest w planach i jest możliwe" - dodał Wiktor Płuciennik.

na fot. od lewej: Gabriela Sokólska i Wiktor Płuciennik / radni

Radni na ten rok muszą przygotować terminarz wydatków, które pokryć ma budżet Wydziału Oświaty. Jak powiedział Radiu Centrum naczelnik tego referatu, Mariusz Witczak, Młodzieżowa Rada Miejska ma być organem doradczym, opiniodawczym a radni partnerami dla urzędu.

Łącznie rajców jest 22. 1 nie stawił się na inauguracyjnym posiedzeniu.

W uroczystości udział wzięli Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza, Edward Prus, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz radni Rady Miejskiej Kalisza: Dariusz Grodziński i Martin Zmuda oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Mariusz Witczak wraz z zastępcą, Krzysztofem Jurkiem.

na fot. od lewej: Dariusz Grodziński, Martin Zmuda / kaliscy radni, Mariusz Witczak / naczelnik Wydziału Edukacji, Edward Prus / wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Merytoryczną opiekę nad Radą sprawuje Wydział Edukacji oraz trzech radnych Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - Kamila Majewska, Dariusz Grodziński i Martin Zmuda.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej:
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka:
1. Martyna Cierlaczyk
2. Kevin Sieradzki
II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki:
3. Igor Sulwiński
4. Szymon Furman
III Liceum Ogólnokształące im. M. Kopernika:
5. Wiktor Noworolnik
6. Nikodem Pietrzak
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego:
7. Wiktoria Grzelak
8. Adrian Kliber
VII Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego:
9. Wiktor Wechman
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:
10. Zuzanna Krzywoźniak
11. Weronika Niemiec
Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru:
12. Patrycja Nogaj
13. Patrycja Woźniak
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”:
14. Aleksandra Nawrocka
Zespół Szkół Samochodowych im. St. Staszica:
15. Kacper Grzelak
16. Cezary Jędrzejewski
Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych:
17. Wiktor Płuciennik
18. Gabriela Sokólska
Zespół Szkół Ekonomicznych:
19. Konrad Celer
20. Wacław Smolczyński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego:
21. Katarzyna Dycha
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu:
22. Aleksandra Krysińska

Autor: 

Personalia

e-mail
marszal@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Marszał

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).