Trzymaj się miłości

Stowarzyszenie Promocji Sztuki "Łyżka Mleka" w Kaliszu zaprasza na spotkanie z poezją mówioną oraz śpiewaną, pod tytułem "Trzymaj się miłości". O autorach wieczorku literackiego powiedziała Radiu Centrum Beata Wicenciak ze Stowarzyszenia "Łyżka Mleka":

"Gośćmi wieczoru będą artyści z Sieradza: Maria Duszka i Zbigniew Paprocki. Maria Duszka jest poetką, dziennikarką, animatorką działań kulturalnych. Zbigniew Paprocki to poeta, bard, kompozytor. "Trzymaj się miłości"- taki tytuł nosi spotkanie z wymienionymi artystami. Imprezę poprowadzi Aneta Kolańczyk".

Spotkanie odbędzie się w środę, o godzinie 18:00 w Klubie Komoda w Kaliszu.


MARIA DUSZKA (ur. 1960 r.)

Mieszka w Sieradzu. Poetka, dziennikarka, bibliotekarka i animatorka kultury. Wydała osiem tomików wierszy. Jej utwory zostały przełożone na języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, serbski, litewski, białoruski, szwedzki, węgierski i esperanto. Jako dziennikarka współpracuje z miesięcznikiem kulturalnym Łodzi i województwa łódzkiego

Jest założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego „Anima”. Pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu. Należy do oddziału Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2010 r. prezentowała swoją twórczość na festiwalu kultury polskiej „PolnischerSommer” w niemieckim landzie Schleswig – Holstein, a w 2013 r. na XX Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim „Maj nad Wilią”. W ubiegłym roku otrzymała Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Łódzkiego.

ZBIGNIEW PAPROCKI (ur. 1957)

Sieradzki bard, poeta, kompozytor i gitarzysta. W dzieciństwie pobierał prywatne lekcje muzyki u kapelmistrza orkiestry górniczej w Rybniku. Przez wiele lat zaniedbywał swój talent. Był m.in. gastarbeiterem w Niemczech, górnikiem w kopalni węgla kamiennego, jagodziarzem w Bieszczadach i właścicielem firmy remontowej.

Od pięciu lat należy do Koła Literackiego „Anima”. W tym czasie skomponował ponad 50 piosenek do tekstów własnych i ulubionych poetów. W swoim repertuarze ma bardzo zróżnicowane muzycznie utwory: ballady, tanga, walce i piosenki rockowe.

Jest autorem książki dla dzieci pt. ”O kogucie listonoszu”. Jego wiersze zostały przełożone na język serbski, angielski i niemiecki.

Swoją twórczość prezentował na wielu spotkaniach literacko-muzycznych, m.in. w Sieradzu, Praszce, Łasku, Bełchatowie, Poddębicach, Wieluniu, Zgierzu i Łodzi. Wystąpił również w półfinale Międzynarodowego Festiwalu Bardów – OPPA 2009 w Warszawie

Autor: 

Personalia

e-mail
marszal@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Marszał

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).