Kolor wiatru

Ekspozycję fotografii Tomasza Sobeckiego, zebraną pod tytułem „Kolor wiatru” można oglądać od 7 listopada w Galerii W Hallu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Cykl fotogramów zatytułowany „Kolor wiatru” powstał w swym zasadniczym kształcie w latach 1995-1996. Niektóre z prac powstały w formie przeźroczy 2-3 lata wcześniej. Przesłaniem cyklu jest postrzeganie przyrody przez jej dynamikę. Trudno zauważalne z perspektywy ludzkiego życia przemiany przyrody zachodzące w geologicznej skali czasu są akcentowane poprzez fotografię w najbardziej ulotnych, atmosferycznych jej przemianach. Intencją uchwycenia przemian przyrody jest wskazanie na relację człowiek-przyroda w kontekście przemijania, w tym też kontekście można odnaleźć niezmącone trwanie procesów przyrodniczych oraz intensywność ludzkiego istnienia.

Punktem wyjścia dla wszystkich fotogramów są przeźrocza barwne średniego formatu. Format powiększeń podkreśla monumentalność przyrody i jej dynamikę. Wybór fotografii barwnej, jako sposobu przedstawienia tematu wywodzi się ze spontanicznej adoracji jej piękna. Skondensowanie dynamiki przyrody w pojedynczych fotogramach wydaje się być niewystarczające stąd też autor posługuje się formą dyptyku i tryptyku. Bardzo oryginalne jest zastosowanie dyptyku zestawionego z fotogramu poziomego i pionowego. Rozciągłość pozioma nawiązuje do obserwacji horyzontu, pionowa skłania do formułowania wniosków na temat transcendencji człowieka.

Autor na polu fotografii artystycznej działa od 1981 roku. W swoim dorobku ma wiele wystaw w prestiżowych polskich galeriach fotografii, także liczne wystawy indywidualne za granicą w krajach europejskich i USA.

Wystawę będzie można oglądać do 18 listopada.

ZWIĘZŁA BIOGRAFIA ARTYSTYCZNA

Dr Tomasz Sobecki – urodzony i mieszkający w Toruniu.

Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pierwszym okresie życia dorosłego zajmował się alpinizmem i naukami przyrodniczymi.

Mistrzem wprowadzającym w świat sztuki i zarazem mentorem pierwszych zagranicznych wystaw fotograficznych był Władysław Hasior. Wpływ na kształtowanie postawy artystycznej miały kontakty z wieloma wybitnymi artystami polskimi m.in. Tadeuszem Brzozowskim, Jackiem Sienickim, Stanisławem Rodzińskim oraz ich sztuką.

W czerwcu 2013 broniąc pracę „IDEA PIRAMID” uzyskał stopień doktora sztuki w zakresie fotografii na Wydziale Operatorskim łódzkiej FILMÓWKI – PWSFTViT. Promotorem był dr hab. Mirosław Ledwosiński, a recenzentami prof. Andrzej Bator oraz dr hab. Andrzej Musiał.

Rekomendacji dla otwarcia doktoratu udzielili prof. Stefan Wojnecki (UA w Poznaniu), prof. Wojciech Hora (UTP w Bydgoszczy) oraz dr hab. Piotr Karczewski (ASP w Łodzi).

Wiele wystaw w prestiżowych polskich oraz zagranicznych galeriach artystycznych i fotograficznych, jak również w nietypowych przestrzeniach publicznych, np. Coventry Cathedral (1983), Carski Dworzec Kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim (2006), Monesterio de Pedralbes – klasztor w Barcelonie 2011, główny plac Bajterek stolicy Kazachstanu Astany, międzynarodowy port lotniczy O’Hare w Chicago i inne.

Liczne wystawy indywidualne za granicą w krajach europejskich:

Wielka Brytania (1983) – Liverpool, Coventry; Szwajcaria (1985) – Rapperswil, Finlandia (1990) - Äänekoski, Hiszpania (2010) – Barcelona, Pampeluna,

oraz w Kazachstanie (2011) – Astana; USA – St. Louis (1991), Chicago (2013); Australii (2014) Sydney, Indiach (2015) – Hajdarabad.

Udział w międzynarodowych wystawach zbiorowych sztuki polskiej w Belgii i Republice Federalnej Niemiec oraz w innych krajach, a także w wystawie pokonkursowej w Japonii.

Reprezentant sztuki polskiej na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Sztuki RP – (kurator Nawojka Cieślińska) na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Wenezueli - Caracas 1991.

Stypendia polskie i zagraniczne:

1990 – stypendium artystyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Hiszpanii
1991 – 1993 stypendium artystyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej
2017 – stypendium artystyczne Funduszu Popierania Twórczości przy ZAiKS 2017 – stypendium artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Charakterystycznym sposobem tworzenia jest analiza tematów aż do wyczerpania zagadnień poznawczych i formalnych. Najbardziej znane cykle fotograficzne:

MODLITWA W GOTYCKIEJ KATEDRZE 1981 GOTYK - KSZTAŁT I ŚWIATŁO 1985 KRUCYFIKS 1983/2010 KSZTAŁT ŚWIATŁA 1991 PERSPEKTYWA 1987/2008 MIASTO 1988 - 1992 KOLOR WIATRU 1996

W roku 2002 realizuje z udziałem zaproszonego Franciszka Starowieyskiego dialog artystów fotografik – malarz p.t. TWARZ – NA PRZEKÓR WITKACEMU polegający na zgłębianiu relacji portret – autoportret.

MIASTA - INACZEJ 2005 SZALONE LOKOMOTYWY 2006 IDEA PIRAMID 2002 - 2012 PIRAMIDY, PIRAMIDY 2014 WARSZAWA – MIASTO SUKCESU 2014 MAGICZNY TORUŃ 2007/2015 DYNAMIKA MIASTA 2014 - 2018 MIASTA, MIASTA 2013 - 2017.

Traktuje fotografię jako jedną z dziedzin sztuk wizualnych o specyficznych walorach formalnych. W procesie tworzenia eksplorował ekspresję fotografii czarno-białej, (m.in. cykl SACRUM GOTYKU), fotografii barwnej (m.in. cykle KOLOR WIATRU oraz LEKKOŚĆ ZIEMI), elektroniczną transformację kolorów (m.in. cykle ALCHEMIA MORZA, SZALONE LOKOMOTYWY – ku chwale Witkacemu), łączenie fotografii z instalacjami (cykle: IDEA PIRAMID, MOBILE I STABILE – w stadium koncepcji), penetruje relację fotografia – film (DYNAMIKA MIASTA).

Inspiracją dla działań artystycznych jest zarówno przyroda, jak i kultura z uwzględnieniem dokonań wybranych artystów różnych dziedzin sztuki: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Franciszek Starowieyski, Alexander Calder, Francis Bacon i inni.

W latach 1991 – 2015 założył i prowadził STUDiO’Vi zajmujące się pełną realizacją wydawnictw promocyjnych: FOTOGRAFIA – GRAFIKA – WYDAWNICTWA z wykorzy-staniem nowoczesnych technik komputerowych i drukarskich. Za realizacje kalendarzy plakatowych oraz wieloplanszowych uzyskał nagrody ogólnopolskie i między-narodowe.

Pomysłodawca i współtwórca Konkursu Wydawnictw Reklamowych IDEA. Inicjator i kurator wystawy pokonkursowej European Design Annual EDA’98 w Galerii sztuki Wozownia w Toruniu.

Założył i prowadził w roku 2009 w Toruniu galerię etiud pod nazwą GALERiA’Vi.

Referencje oraz wypowiedzi analityczne dotyczące kształtu artystycznego dokonań autorstwa znamienitych krytyków sztuki, artystów i intelektualistów m.in. prof. Konrada Górskiego, Władysława Hasiora, ks. prof. Stanisława Pasierba, Ryszarda Bobrowskiego, ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, Krzysztofa Jureckiego, Alicji Saar-Kozłowskiej, ks. prof. Michała Janochy, prof. Hanny Ratusznej, prof. Prota Jarnuszkiewicza, Prof. Wiesława Smużnego, prof. Aleksandra Błońskiego, dr hab. Piotra Karczewskiego i innych.

Udział w polskich i międzynarodowych sympozjach fotografików i projektantów, oraz w akademickich konferencjach naukowych, np. FILOZOFIA - SZTUKA VIII Festiwal Filozofii, czy konferencja PIĘKNO W SACRUM.

Publikacje w wydawnictwach naukowych, prasie artystycznej i codziennej oraz w albumach, np. „Region Chopina” UNIGRAF 2010, „Fotografia bez cenzury” IPN Warszawa 2014; liczne wystąpienia w mediach polskich i zagranicznych.

Prace w zbiorach muzealnych: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, a także w zbiorach prywatnych i publicznych w kraju i za granicą, m. in. Coventry – Wielka Brytania, Äänekoski – Finlandia, Astana – Kazachstan, Sydney – Australia, Nowy Jork, Chicago – USA, Hajdarabad – Indie, Tokio - Japonia.

Prowadzi w różnych okresach i zakresie zajęcia z fotografii dla kulturoznawców i dziennikarzy na uczelniach: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki – również w języku angielskim, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także dla słuchaczy Bydgoskiej Akademii Fotografii. Promotor prac inżynierskich na WSB w Toruniu, promotor pomocniczy przewodu doktorskiego na PWSFTViT w Łodzi, prowadzi zajęcia z fotografii artystycznej na ASP w Gdańsku.

W roku 2015 został zaproszony jako visiting professor przez Indian Institute of Technology w Hajdarabadzie (Indie), gdzie prowadził zajęcia z fotografii ze studentami Wydziału Designu oraz grupą ogólnouczelnianą.

Dnia 27 czerwca 2018 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów otworzyła postępowanie habilitacyjne, w którym dzieło stanowi cykl „DYNAMIKA MIASTA”.

WWW.FACEBOOK.COM/TOMASZ.SOBECKI WWW.TOMASZ-SOBECKI.PL

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N