Kaliski teatr w XIX wieku

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Radio Centrum 106.4 & www.GazetaKaliska.pl zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu wykładów popularno - naukowych Fotoplastikon - Kalisz na Fotografiach XIX i XX wieku. Niedziela, 29 stycznia godz.17:00 sala studio Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, obok Parku Miejskiego. Wstęp wolny.
Tym razem Makary Górzyński przedstawi temat „Dziewiętnastowieczny teatr miejski w Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium".

Przedmiotem spotkania będzie próba rekonstrukcji procesu projektowania, budowy i społecznego funkcjonowania architektury drugiego gmachu teatru miejskiego w Kaliszu, zbudowanego w latach 1896-1900. Wychodząc od dyskusji na temat potrzeb miasta i inwestycji magistratu, jaka wywiązała się na łamach miejscowej prasy po odzyskaniu przez Kalisz statusu stolicy nadgranicznej guberni rosyjskiej w dawnym Królestwie Polskim (1867) spotkanie przedstawi różnorodne pomysły dotyczące budowy stałego teatru w kolejnych dekadach. Najważniejszym z nich okazał się projekt powstały dopiero w latach dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku, przy udziale i zainteresowaniu kaliskiego gubernatora (w latach 1883-1902), Michała Piotrowicza Daragana. Prelegent w oparciu o źródła archiwalne, zachowane dokumenty urzędowe, prasę z epoki i bogaty materiał ikonograficzny prowadzi rekonstrukcję procesu budowy tego jedynego w Kraju Przywiślańskim przełomu wieków reprezentacyjnego teatru zbudowanego przez miasto.Jako „pałac sztuki" czy „świątynia sztuki", otwarty latem 1900 roku kaliski teatr należał do najważniejszych lokalnych inwestycji przełomu stuleci i szybko stał się jednym z symboli Kalisza. Projekt budowy teatru, podobnie jak i wcześniejszy gmach nowego ratusza kaliskiego, był istotnym narzędziem polityki gubernatora Daragana i miejscowych elit. Dla kogo był przeznaczony nowy gmach kaliskiego teatru? Jakie interesy, a może gry polityczne wiązały się z jego budową? Jak przestrzeń teatru współtworzyła kulturę doznań spektakli – i do jakich refleksji prowokowała ludzi z początku zeszłego wieku? Reprezentacyjna architektura budowli, zaprojektowana w oparciu o wzorce włoskiej sztuki nowożytnej, została przeanalizowana w pracy z perspektywy społecznej, kulturowej i jako narzędzie reprezentacji klasowej.
Spotkanie dostarczy również materiału do refleksji nad międzywojenną odbudową Kalisza po zniszczeniach tragicznego sierpnia 1914 roku, stawiając pytanie o powody, dla których nadające się do rekonstrukcji gmachy ratusza i teatru zostały zastąpione zupełnie nowymi budowlami w realiach odrodzonego Państwa Polskiego. Serdecznie zapraszamy.

Autor: 

Personalia

e-mail
promocja@rc.fm

Nazwisko: 

Promocja Radia Centrum

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).