Ewangelicy w Kaliszu

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu & radioCENTRUM_106.4 zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu wykładów popularno - naukowych Fotoplastikon - Kalisz na Fotografiach XIX i XX wieku „500 lecie Reformacji – Ewangelicy w Kaliszu". Niedziela, 29 października godz.17:00, sala studio Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, obok Parku Miejskiego. Spotkanie poprowadzą Sławomir Przygodzki i ks. Michał Kühn.

na fot.: ks. Michał Kühn / proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu

"Uznaliśmy, że należy tutaj w Kaliszu podkreślić to święto, ten jubileusz. Chcemy mówić ogólnie o reformacji, ale także o ewangelikach, luteranach w Kaliszu. To przybliży mieszkańcom tę naszą niewielką diasporalną społeczność, ale też spowoduje złamanie pewnych stereotypów, które na nasz temat panują wśród ludzi, którzy może nie do końca dowiedzieli się lub przeczytali o pewnych rzeczach" - powiedział radiuCENTRUM ks. Michał Kühn, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu.

W tym roku minie 500 lat od dnia, w którym augustiański mnich, Marcin Luter, przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze swoich 95 tez, będących wyrazem krytyki wobec powszechnej w Kościele praktyki udzielania odpustów. Ten czyn uznany został za początek reformacji, która rozlewając się po Europie, z czasem zakwestionowała cały średniowieczny ład religijno-społeczny streszczający się w słowie „christianitas". Zdaniem wielu historyków reformacja to raczej skutek kryzysu ówczesnej świadomości religijnej, a nie efekt laicyzacji społeczeństwa. Skutkiem reformacji były wojny religijne, które pochłonęły dotąd nie w pełni oszacowaną liczbę ofiar.

A jak przebiegała reformacja na ziemiach polskich? Czy możemy mówić o rodzimej specyfice tego fermentu religijno-społecznego? Czy ewangelicy, którzy pojawili się w Kaliszu już w pierwszej połowie XVI w. i służą miastu po dzień dzisiejszy, wpisali się na trwale w historię grodu nad Prosną?
Poszukując odpowiedzi na postawione pytania postaramy się ukazać te wartości kulturowe protestantyzmu, które stały się podstawą nie tylko zdumiewającej w tamtym czasie na tle wydarzeń w Europie polskiej tolerancji, ale i sukcesów tej społeczności w wielu dziedzinach życia.

UWAGA: Po prelekcji w Fotoplastikonie o godz. 19:30 zapraszamy na film pt. "LUTER" - On zmienił świat na zawsze w reżyserii Erica Tilla.

Film opowiada historię Marcina Lutra, księdza i profesora teologii na uniwersytecie w Wittenberdze, który twierdził, iż wierni sami powinni studiować Biblię, nie muszą odmawiać określonej liczby modlitw czy uczęszczać na nabożeństwa. Tym samym podważył całą organizację Kościoła rzymskokatolickiego. Ogłoszonymi przez siebie 95 tezami zjednał sobie opozycję kościelną, ale naraził się papiestwu. Usunięto go z Kościoła katolickiego i zagrożono klątwą. Cesarz Karol V rozkazał mu wyrzec się swoich przekonań. Luter, mimo iż groził mu stos, pozostał wierny swym przekonaniom. Szczęśliwie poparli go i wzięli po opiekę władcy Saksonii. Jego wystąpienie dało początek wojnom religijnym, rozpadowi Kościoła rzymskokatolickiego i powstaniu Kościołów narodowych, z luteranizmem na czele.

Dodatkowy seans: Wtorek, 31 października, godz. 18:00

Wstęp wolny za wejściówkami do odbioru w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Autor: 

Personalia

e-mail
promocja@rc.fm

Nazwisko: 

Promocja Radia Centrum

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).