Rewitalizacja rewitalizacji

Potwierdziły się częściowe obawy Radia Centrum o finansowo – organizacyjny los rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Kalisza, jeśli władze nie skupią się odpowiednio mocno na zadaniach podstawowych, które z natury rzeczy przynależą do magistratu i "odpuszczą sobie" wchodzenia w buty środków masowego przekazu czy grania innych nieswoistych ról.

Ministerstwo Rozwoju zakończyło właśnie ocenę wniosków o udzielenie dotacji złożonych w II etapie konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, w którym swoją aplikację złożył też Kalisz, o czym informowało już Radio Centrum 106.4

Spośród 57 wniosków wybrano 20 projektów. Ich łączna wartość to blisko 43,7 mln zł. Kalisz nie zdobył nic. Wniosek zajął dalekie 33 miejsce.

Lepsze od Kalisza były tradycyjnie:

▶ Leszno: 15. miejsce i uzyskane blisko 4 000 000 złotych,

▶▶ Konin: 18. miejsce i pozyskane blisko 700 000 złotych.

▶▶▶ Ostrów Wielkopolski, który zajął miejsce 22 (ale środków też nie otrzyma, bo pula kończy się na miejscu 20).

Dużo mniejszymi niż Kalisz liderami konkursu zostali: Milicz, Grajewo, Hrubieszów, Ełk, Żyrardów czy gmina Dobiegniew.

Wnioskodawcami w II etapie konkursu były samorządy wybrane na podstawie oceny tzw. fiszek projektowych, czyli wstępnych założeń zgłaszanych przedsięwzięć, ich opisów i zakładanych efektów, złożonych w I etapie konkursu.

"Trudno nam dziś tak naprawdę ocenić co się stało, że nie dostaliśmy się do tej modelowej rewitalizacji miast. Jako miasto wystąpimy do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o udostępnienie karty oceny merytorycznej wniosku - i wtedy po prostu przeanalizujemy jakie punkty otrzymaliśmy w poszczególnych kategoriach i jakie jest uzasadnienie przyznanej punktacji. Na tej podstawie ocenimy gdzie ewentualnie mogliśmy coś napisać lepiej, więcej" - powiedziała Radiu Centrum Izabela Grześkiewicz, szefowa biura rewitalizacji w kaliskim magistracie.

na fot.: Izabela Grześkiewicz / szefowa nowo powołanego Biura Rewitalizacji w kaliskim ratuszu

Oceniane propozycje dotyczyły przede wszystkim kształtowania przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego oraz ożywienia gospodarczego. Kaliski wniosek uznania nie znalazł.

Ciśnie się do głowy teza, że w Kaliszu rewitalizacji potrzebuje najpierw sama rewitalizacja.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).