Marzenia Wodzińska

Porozmawiamy o ekonomii społecznej i innowacyjnej gospodarce. To pojęcia bardzo szerokie i trudne. Chciałabym aby po naszej rozmowie były bardziej zrozumiałe. O ekonomii społecznej mówi się ostatnio bardzo często, m.in. w kontekście nowej perspektywy unijnej. Czym jest ekonomia społecznej i o co w niej chodzi?

Moja definicja ekonomii społecznej jest prosta. To dbałość o mieszkańców – czyli to co samorządowcy obiecali podczas kampanii wyborczej. To nie tylko ci co sobie radzą w sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. To przede wszystkim ci, którym trzeba podać rękę, wskazać kierunki rozwoju. To młodzi ludzie poszukujący pracy i starsi, potrzebujący usług opiekuńczych. Partnerem w ekonomii społecznej mogą być bezrobotni, niepełnosprawni, bezdomni, uzależnieni, ale te ci, którzy opuszczają zakłady karne.

Czy ci ludzie mogą być samodzielnymi partnerami? Czy ktoś im musi pomóc?

Ktoś musi im podać rękę. Oni sami nie wiedzą, że tej pomocy potrzebują. Wsparcie muszą organizować samorządy lokalne. To samorządowcy – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci muszą dostrzec osoby trwale bezrobotne.

Czy ekonomia społeczna zaczęła się rozwijać w naszym regionie? Jakimi pozytywnymi przykładami możemy się pochwalić?

Mamy w tym zakresie opracowaną strategię dla Wielkopolski. Mamy się czym pochwalić. W subregionie kaliskim (czyli byłym kaliskim województwie) działa 27 spółdzielni socjalnych, 16 warsztatów terapii zajęciowej i 4 zakłady aktywności zawodowej – to instytucje dla niepełnosprawnych. Są też dwa centra integracji społecznej i klub integracji społecznej.

Czym się te instytucje zajmują?

Warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej wspierają osoby niepełnosprawne, dają im pracę, szansę na rozwój. Spółdzielnie socjalne służą osobom trwale bezrobotnym, tym, którzy nie radzą sobie na rynku pracy, także tym, którzy wyszli z uzależnień. Centra integracji społecznej także wspierają osoby bezrobotne. Pomagają finansowo, pomagają stworzyć bezrobotnym własną spółdzielnię socjalną. Bardzo ważne jest to, żeby te powstające instytucje miały wsparcie samorządów lokalnych. Np. gmina może zlecać jakieś zadania właśnie takiej spółdzielni socjalnej.

Jak na tle subregionu wypada Kalisz?

Kalisz dobrze wypada pod względem pomocy i współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Mamy wystarczającą liczbę wtz-w i zaz-w. Słabo Kalisz wypada pod względem spółdzielni socjalnych. W Kaliszu mamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy, wiec to rola samorządu, prezydenta by dostrzec potrzebujących. Ta pomoc nie może polegać tylko na wypłacie świadczeń z pomocy społecznej.

Wypłacane pieniądze w postaci zasiłków czy dotacji nie daje długoterminowego efektu. Dopiero włączenie tych osób w działalność gospodarczą i ekonomiczną danego regionu, zaangażowanie i rozwijanie ich kompetencji - to działania długofalowe, ale one zmniejszają stopień bezrobocia.

Oczywiście, jest grupa ludzi, których należy wspierać finansowo, bo inaczej sobie nie poradzą.

Ile pieniędzy na takie projekty ma województwo Wielkopolskie?

W ramach WRPO (Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) na lata 2014-2020 mamy 42 600 000 euro do rozdania. To są pieniądze właśnie na wsparcie i pomoc w ramach ekonomii społecznej. Głównie te pieniądze mogą być wydawane na tworzenie spółdzielni socjalnych.

Na jaką pomoc może liczyć osoba bezrobotna, która chce założyć spółdzielnię socjalną. Gdzie i do kogo może się udać?

Wszystkich chętnych zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Tam w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pracują bardzo kompetentne osoby. Sama chętnie porozmawiam z każdym samorządowcem, który będzie chciał wspierać działania swoich mieszkańców. Nakreślimy kierunki rozwoju, pokażemy możliwości pozyskania pieniędzy. Ale najpierw musi być pomysł ze strony samorządu. To rządzący danym terenem muszą wiedzieć jakich narzędzi wspierania brakuje, oni muszą wiedzieć gdzie dokładnie brakuje spółdzielni i w jakim zakresie miałyby one działać.

Czy z ekonomią społeczną powiązana jest też innowacyjna gospodarka? Mam wrażenie, że to hasło też jest bardzo popularne. Czy dobrze je rozumiemy? Czym jest innowacyjność w gospodarce?

Innowacyjność w gospodarce wiąże się z doskonaleniem istniejących technologii, z wprowadzeniem nowych rozwiązań w zarządzaniu i organizowaniu. Ma to też związek z ekonomią społeczną. Np. w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych ludzi. To oni, po skończeniu studiów mają wiedzę i kompetencje, mogą być zatrudniani na nowoczesnych miejscach pracy.

Czy ta innowacyjna gospodarka jest już widoczna w przedsiębiorstwach? Czy ona przyda się Kowalskiemu czy tylko będzie po to, by zakłady, wprowadzając innowacyjne rozwiązania mogły skorzystać z unijnych pieniędzy? Nowe rozdanie unijne jest ukierunkowane na nowoczesne rozwiązania.

To prawda, że większość pieniędzy w nowej perspektywie unijnej jest przeznaczona na innowacyjną gospodarkę. Te pieniądze są dla małych i średnich firm, dla jednoosobowych podmiotów. Te pieniądze są po to, by wesprzeć te podmioty, by mogły konkurować z innymi na rynku europejskim i światowym.

Czy z tych pieniędzy przedsiębiorstwa mogą już korzystać?

Tak, Urząd Marszałkowski sukcesywnie ogłasza konkursy, w których mogą startować przedsiębiorstwa.

Pani Marszałek, teraz tematy z lokalnego podwórka. Czy podkaliski szpital w Wolicy zostanie połączony z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu? Ile w tym prawdy?

Program restrukturyzacji szpitali w Wielkopolsce rozpoczął się w 2008 roku. Propozycji restrukturyzacji podlegają te szpitala, które nie mają stabilnej sytuacji finansowej. Szpital w Wolicy nie boryka się z dużymi problemami finansowymi, ale ma przed sobą drogie inwestycje. Pozyskanie środków jest niezbędne, aby szpital funkcjonował prawidłowo, zgodnie ze standardami. Rada społeczna szpitala, której jestem przewodniczącą będzie rozważała możliwości rozwoju szpitala w Wolicy. Nie jestem zwolenniczką przekazywania władzy nad szpitalem do innego miasta.

Ale co to oznacza? Czy w przyszłości planuje się przejęcie podkaliskiego szpitala? Nie jest tajemnicą, że temat pojawił się na jednym z posiedzeń Zarządu, a później komisji zdrowia. Dyskusja była burzliwa. Nieoficjalnie mówiło się, że temat miał powrócić na ostatniej, lipcowej sesji Sejmiku.

Temat połączenia szpitala w Wolicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na razie został zawieszony. Jednak trwają w tej sprawie różnorakie rozmowy. Szpital potrzebuje wsparcia i w obecnej formie nie jest w stanie się rozwijać.

Z kim są prowadzone te rozmowy?

Dyskutuje m.in. Rada Społeczna placówki. Na jednym z najbliższych posiedzeń chciałabym poznać pełną koncepcję rozwoju szpitala, którą przedstawi dyrektor szpitala. Chcę wiedzieć, jak on widzi ten szpital w przyszłości. Ja ze swej strony będę przekładała to na możliwości wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

Jaka przyszłość czeka szpital? Na te informacje czekają zarówno pacjenci jak i pracownicy placówki w Wolicy?

Szpital nie zostanie przeniesiony, ani zamknięty. Szpital musi się rozwijać. Nie chcę teraz powiedzieć czegoś co nie zostało jeszcze zatwierdzone. Temat został zawieszony, ale mam nadzieję, że ostateczne rozwiązanie restrukturyzacyjne będzie zadowalające załogę i pacjentów. Nie ma się czego bać.

A czy prawda jest to, że we Wrześni powstanie zamiejscowy oddział Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu?

Klimat jest sprzyjający. Odpowiednie dokumenty kaliska placówka już złożyła. Cały proces trwa kilka miesięcy. Myślę, że ośrodek zamiejscowy może powstać na początku przyszłego roku. Nabór być może uda się przeprowadzić w październiku.

Na jakich kierunkach będzie mogła się kształcić młodzież we Wrześni?

Na początku będą to kierunki związane z rozwijającymi się na tym terenie przedsiębiorstwami. Na pewno będą to kierunki techniczne. Na tym terenie powstanie nowa fabryka Volkswagena, więc współpraca pod tym względem będzie na pewno konieczna. Ludzie wykształceni w tych kierunkach są bardzo potrzebni na terenie województwa i na terenie całego kraju.

Dziękuję za rozmowę.

* * *

(Radio Centrum 106.4 - Maglownica – 24. czerwca 2015 – Gość: Marzena Wodzińska – członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego; Prowadzenie: Małgorzata Wojtyś)