Kosztowne groby

Za groby trzeba płacić. Biuro Cmentarza Komunalnego przypomina o obowiązku wniesienia opłaty za zachowanie grobów założonych przed 1995 rokiem. Pamiętać o tym trzeba we własnym zakresie. Administracja cmentarza nie wysyła upomnień w tej sprawie. W przypadku nieuiszczenia opłaty, grób może zostać nawet zlikwidowany. O szczegółach powiedziała Radiu Centrum Daria Kozanowska, kierownik Biura Cmentarza Komunalnego w Kaliszu:


"Po 20 latach należy kontynuować opłaty, jeśli chce się mieć zapewnienie o prawie do tego miejsca grzebalnego. Z tym, że katalog osób, które mogą nim dysponować po upływie tych pierwszych 20 lat jest dosyć szeroki. Ustawa o cmentarnictwie mówi, kto może być takim dysponentem grobu. Jeśli opłaty nie zostaną wniesione, jeśli nie określi się żadna z osób która ma prawo do rozporządzania tym miejscem, to należy się liczyć również z możliwością likwidacji tego grobu".

Jeżeli minie termin 20 lat, na nagrobkach umieszczana jest informacja w postaci przyklejanej kartki z upomnieniem. Jeśli ktoś jednak zapomni o opłacie, nie oznacza to natychmiastowej likwidacji nagrobka. Kierownik Cmentarza przyznaje, że do tej pory były to sporadyczne przypadki.

Wysokość opłaty waha się od 600 do 5 000 złotych, w zależności od rodzaju miejsca grzebalnego. Opłaty pobierane są zgodnie z ustalonym cennikiem. Jest możliwość rozłożenia opłaty na maksymalnie 4 raty.

Daria Kozanowska przyznaje, że widać coraz więcej zaniedbanych grobów, którymi nikt się nie interesuje. Jest to pierwszy sygnał, że w przyszłości może być to miejsce poddane likwidacji.

Autor: 

Personalia

e-mail
marszal@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Marszał

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze

Należy szukać sposobów

Należy szukać sposobów dotarcia do rodzin zalegających z opłatami.
Informacje umieszczone na grobie o nieopłaconych mogiłach to nie powinien być jedyny sposób komunikowania o opłatach. Biuro CK powinno zamieszczać komunikat w lokalnej prasie oraz powinno wysyłać powiadomienia do dysponentów grobu listem poleconym. Dopiero po kilku miesiącach taki grób można przekopać. Nigdy grobu nie likwiduje się dopóki nie wyczerpie się wszystkich możliwości skontaktowania się z osobami związanymi z danym pochówkiem.

Rok 2011 CK zakończył ze

Rok 2011 CK zakończył ze stratą 200 tys. zł. 30% opłat nie było wyegzekwowanych. Oprócz tych długów trzeba jeszcze mieć na względzie potrzeby inwestycyjne cmentarza. Należy informować opinię publiczną o planach dotyczących nowych remontów i inwestycji na cmentarzu z podaniem kwot i źródeł finansowania. Potrzeb jest dużo: m.in. prace związane z remontem i renowacją ogrodzenia i nowych nawierzchni alei cmentarza, remontem i budową obiektów przycmentarnych, wycinka drzew, roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu, oświetlenie, wyposażenie w elementy małej architektury, czyli ławki i kosze na śmieci.

Prawo należy zmienić, tak

Prawo należy zmienić, tak żeby urnę z prochami można było sobie postawić na przysłowiowym telewizorze. Przy naszych marnych emeryturach, wiele osób może mieć problem z utrzymaniem grobu.

I wiele osób ma problem, bo

I wiele osób ma problem, bo opłaty są zdziersko wyskokie a dochody Polaków kiepskie.Popatrz na komunalny ile grobów zlikwidowane w ostatnich 3 latach!Takie dane ma pani Daria Kozanowska, więc niech je poda do publicznenej wiadomości !