Czy wcześniej, czy później (mamy nadzieję)

Kłopotów z budżetem obywatelskim w Kaliszu ciąg dalszy. Nadal nie wiadomo, kiedy będzie można zgłaszać projekty do kolejnej edycji, a także czy i w jaki sposób mieszkańcy będą wspierać wybrane propozycje. Nad ustaleniem tych zasad pracują Zespół ds. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego oraz Zespół ds. Konsultacji Społecznych. Konkretów brak, a na efekty pracy zespołów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Kaliszanie czekają także na realizację większości projektów wybranych w ubiegłorocznym głosowaniu. Spośród 13 wskazanych zadań realizacji nie doczekały się m.in. budowa parku linowego, akcja profilaktyczna wczesnego wykrywania raka jelita grubego, a także rewitalizacja Parku Przyjaźni.

"Przyczyn takiej sytuacji jest kilka, jest także nadzieja na realizację projektów" - powiedzieli Radiu Centrum prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński i wiceprezydent Piotr Kościelny:

"Mamy nadzieję, że - czy wcześniej czy później - wszystkie projekty przegłosowane przez mieszkańców Kalisza zostaną zrealizowane. Trzeba do tego doprowadzić i pokazać przez to, że warto się angażować w działania, że słucha się obywateli" - powiedział Radiu Centrum prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński.

"Pierwszym problemem jest brak zainteresowania części wnioskodawców dalszą realizacją projektów. Przynajmniej w kilku przypadkach okazało się, że wnioskodawcy wyjechali z Kalisza, np. na studia, albo mają już nieco inny pomysł na swój własny projekt. Drugi problem to brak wskazania lokalizacji samych zadań. Trzecia sprawa - pojawiają się spore rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi kosztami zadania, a wcześniejszą kalkulacją we wniosku" - poinformował Radio Centrum wiceprezydent Piotr Kościelny.

na fot. od lewej Piotr Kościelny i Grzegorz Sapiński

Na tę chwilę kilka zadań w ramach budżetu obywatelskiego toczy się we właściwym trybie, kilka jest na etapie projektowym, a część tylko na etapie koncepcji z dużym znakiem zapytania o możliwość realizacji.

Przebieg realizacji zadań w ramach Funduszu Obywatelskiego (zadania wybrane w roku 2014):

1 - Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Gołuchów, Szałe, Wolica) - trwają działania w kierunku wykonania projektów. Po ich zrealizowaniu i oszacowaniu kosztów, zapadną decyzje co do ustalenia realizacji konkretnego odcinka drogi rowerowej.

2 - Kaliski Park Linowy - problemy w ustaleniu lokalizacji, zadanie nie jest obecnie realizowane.

3 - Park Miejski – reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu - projekt przygotowany zostanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Wyznaczono obszar i zaplanowano konsultacje społeczne, które pozwolą ustalić oczekiwania mieszkańców. Obecnie trwają negocjacje z SARPem w sprawie ustalenia warunków konkursu.

4 - Wyposażenie i instrumenty dla Filharmonii Kaliskiej - dotacja zostanie przyznana w II półroczu 2015 roku na podstawie umowy z Filharmonią Kaliską.

5 - Akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania raka jelita grubego - został złożony wniosek do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

6 - Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej - projekt w opracowaniu, termin opracowania do 10 lipca 2015 roku. Termin wykonania – do końca września 2015 roku.

7 - Rekreacyjno – sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni - wartość kosztorysu znacząco odbiega od przeznaczonej kwoty, wystąpiono do wnioskodawców o wskazanie najistotniejszych zadań, które powiny być zrealizowane.

8 - Skatepark - Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin oddania projektu to 30 czerwca 2015 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji w listopadzie 2015 roku.

9 - "Płuca Kalisza" – Leśne centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Winiary - podobnie jak w przypadku rewitalizacji Parku Przyjaźni wartość kosztorysu odbiega od przeznaczonej kwoty. Do wnioskodawców wystąpiono o wskazanie najistotniejszych zadań do realizacji.

10 - Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką – przygotowanie inwestycji - trwa postępowanie na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

11 - Majkowskie Wembley – rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima - termin wykonania projektu do 16 czerwca 2015 roku. Realizację zadania zaplanowano w III kwartale roku.

12 - "Muzyka w parku", cykl koncertów plenerowych - zadanie w trakcie realizacji na podstawie zlecenia zawartego pomiędzy Miastem Kalisz a Stowarzyszeniem Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kaliszu TRYTON.

13 - Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba - zakup zaplanowano w 2015 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
michalak@rc.fm

Nazwisko: 

Tomek Michalak

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).