Rozrost Kalisza kosztem gmin sąsiadujących

to normalny mechanizm rozwoju
34%
to zamach na samorządy gminne
49%
i tak nic nie da
17%
Razem głosów: 395