Odnowią rynek

Rynek Główny w Stawiszynie będzie rewitalizowany. Projekt "Rewitalizacja Stawiszyna. Ludzie - Przestrzeń - Zmiany" zajął trzecie miejsce na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego i otrzyma dofinansowanie. Inwestycja będzie realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

"Jednym z ważniejszych procesów rewitalizacji będzie powstanie spółdzielni socjalnej, a także pięknie zagospodarowanego dziedzińca ratusza na cele spotkań mieszkańców. Powstanie też izba pamięci, gdzie będziemy mogli podziwiać historie i tradycję naszej małej ojczyzny" - powiedziała radiuCENTRUM Justyna Urbaniak, burmistrz Miasta i gminy Stawiszyn.

na fot.: Justyna Urbaniak / Burmistrz Miasta i Gminy Stawiszyn

Rewitalizacja Gminy i Miasta Stawiszyn skupia się na 4 głównych obszarach m.in.: technicznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym. W pierwszej kolejności wymienione zostaną rury wodociągowe, zmieniona zostanie organizacja ruchu oraz wymieniona nawierzchnia placu wraz z małą architekturą.

Projekt finansowany będzie ze środków unijnych, publicznych oraz prywatnych, ponieważ władze Stawiszyna liczą na to, że w zadanie zaangażuje się kapitał prywatny.

Prace powinny rozpocząć się w I kwartale 2019 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).