Do remontu

2 kilometry kanalizacji grawitacyjnej, 1,5 kilometra rurociągu oraz blisko 3 kilometry sieci wodociągowej zostanie przebudowane w Nadzieży, w gminie Lisków. Właśnie została podpisana umowa na realizację tej inwestycji, dzięki której 28 domów uzyska dostęp do kanalizacji.

"Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców Nadzieży, poprzez uzyskanie dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie przebudowa sieci wodociągowej dotyczy starych rur azbestowych na rury plastikowe"- powiedział radiuCENTRUM Tomasz Brodziak, kierownik referatu ochrony środowiska i infrastruktury urzędu gminy w Liskowie.

Przebudowa wchodzi w część dużego zadania, które składa się z 6 zadań z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Do tej pory odbyło się 5 przetargów, a jedno z zadań udało się już zakończyć. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji na poprawę jakości oczyszczalni ścieków w Liskowie, która jest ostatnim - 6 zadaniem.

W trakcie mogą pojawić się utrudnienia i będą one dotyczyły głównie posesji, przy których będą odbywały się roboty. Cała kanalizacja przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 471.

Aż 63 % środków pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich". Zadania podjęła się firma z Turku. Koszt całego zadania opiewa na kwotę ok. 1 300 000 złotych. Prace mają zakończyć się do 30 kwietnia 2019 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).