Wspólnie

12 zadań będzie w tym roku realizowanych w Ostrowie Wielkopolskim w formie inicjatywy lokalnej. Ta forma dobrze się sprawdza i miasto myśli już o jej poszerzeniu.

Inicjatywa lokalna to drugi – oprócz budżetu obywatelskiego – mechanizm budżetowy, w którym partycypują mieszkańcy. O ile w budżecie obywatelskim udział mieszkańców ogranicza się do wyboru zadania, to przy inicjatywie lokalnej ostrowianie wnoszą własny wkład, w postaci pracy społecznej lub pokrycia części kosztów.

Jak powiedział radiuCENTRUM radny Mateusz Nycek, ten sposób działania doskonale realizuje się w Ostrowie i zdaniem radnych należy go tylko wzmacniać i poszerzać:

"W swojej interpelacji zwróciłem uwagę na dalszą promocję tego mechanizmu wśród mieszkańców, ale także w związku z jej dobrym funkcjonowaniem o rozważenie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na inicjatywę lokalną oraz utworzenie w Ostrowie innowacji społecznej w postaci rewitalizacyjnej inicjatywy lokalnej – czyli realizacji inicjatywy lokalnej w strefie rewitalizacji miasta."

W tym roku na realizację wybranych przez mieszkańców 12 zadań miasto przeznaczyło milion złotych. Dzięki temu powstaną między innymi nowe place zabaw, strefy aktywności, siłownie zewnętrzne, a także będą dofinansowane warsztaty i spotkania integracyjne dla mieszkańców.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).