PSZOK popularny

Coraz bardziej popularne w Ostrowie - PSZOK-i, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów. W mieście są trzy i można tam zostawić zarówno meble, jak i opony czy elektronikę. W ubiegłym roku ostrowianie oddali do nich łącznie ponad 3 500 ton odpadów.

"To, co trafia do nas najczęściej to odpady budowlane, wielkogabarytowe i zielone. Przy czym pamiętajmy, bo dochodzi do nieporozumień - PSZOK jest dla osób fizycznych. Nie można przywieźć tu 200 opon czy gruzu w budowy bloku, bo to jest zupełnie inny system unieszkodliwiania odpadów"- powiedział radiuCENTRUM Andrzej Strykowski, prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Ostrowie.

graf. MZO Ostrów

PSZOKi w Ostrowie znajdują się przy Staroprzygodzkiej , Lotniczej i Wylotowej. Śmieci zostawia się tam bez opłat.

Autor: 

Personalia

e-mail
zeidler@rc.fm

Nazwisko: 

Arleta Zeidler

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).