Miliony na pałac

Blisko 28 000 000 złotych kosztować będzie kompleksowy remont pałacu w Lewkowie. Połowa tej kwoty pochodzić będzie z unijnego dofinansowania, resztę dołożył Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
"Jest to chyba najważniejszy dzień w historii pałacu" - mówiła podczas uroczystego podpisania umowy Agnieszka Gibasiewicz, szefowa muzeum w Lewkowie: "Oprócz tego, że znalazły się pieniądze unijne, które były w gestii marszałka, Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Radni sejmiku przegłosowali - i to jest podstawą wszelkich działań - to jeszcze taki spiritus movens całego pomysłu, to starosta Paweł Rajski, który wsparł nas w tych działaniach i tak naprawdę jest ojcem tego sukcesu."

W minionym tygodniu podpisana została umowa z wykonawcą remontu i i to jak podkreśla starosta Paweł Rajski, nowy rozdział dla zabytku:

"Pałac w Lewkowie rozpoczyna zupełnie nowe życie, bo dzięki środkom zewnętrznym, za 2-3 lata będzie to architektoniczna perełka. Powiat ostrowski wobec tego obiektu ma swoje plany. Zabiegamy o to, aby od samorządu województwa wielkopolskiego przejąć ten zabytek na nasz garnuszek - bo przecież to historia, obiekt dla nas niezwykle ważny. Natomiast na dziś mamy pierwszy etap - są zabezpieczone pieniądze i jest podpisana umowa z wykonawcą."

Następny krok, to uchwała powiatowych radnych o gotowości przejęcia obiektu. Jeśli sejmik województwa wyrazi zgodę - na mocy porozumienia powiat ostrowski stanie się właścicielem zabytku, który ma odzyskać blask już na wiosnę 2021 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N