Kupa kontroli

Trwa kontrola na ostrowskich Piaskach po tym, jak okazało się, że do zbiornika trafiły nieczystości wylane najprawdopodobniej przez jedną z firm.
Całą dokumentację firmy wywożącej nieczystości przejęła policja, która prowadzi sprawę. Swoją kontrolę prowadzi również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kaliszu, który sprawdza dokumentację przewozową spółki, a do badania wysłał również próbki wody - wyniki powinny być znane do końca tygodnia. Jednak jak powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Sibrecht z Inspektoratu: nadzór nad spółką, która dostała koncesję od miasta powinno sprawować miasto, które co kwartał ma otrzymywać sprawozdania z wykonanej pracy. Pytanie czy taki nadzór był zostanie wystosowane do władz Ostrowa.

Jak dotąd urząd miejski w Ostrowie nie wydał żadnego oświadczenia w tej sprawie, nie zorganizował konferencji ani nie umieścił informacji na swojej stronie.

Autor: 

Personalia

e-mail
zeidler@rc.fm

Nazwisko: 

Arleta Zeidler

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).